Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Tüberküloz Tanısı Koymada Histopatolojik İnceleme ile Doku Kültürünün Karşılaştırılması
Bülent ÇİFTÇİ*, Tansu ULUKAVAK ÇİFTÇİ*, Tuğrul ŞİPİT*, A. Berna DURSUN*,
Selma FIRAT GÜVEN*

* Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi, ANKARA
ÖZET
Çalışmamızda, tüberküloz tanısı koymada doku kültürü yani bakteriyolojik yöntem ile dokunun histopatolojik incelemesini karşılaştırmayı amaçladık. Bu amaçla, retrospektif olarak Ocak 1998-Aralık 1999 tarihleri arasında Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bakteriyoloji Laboratuvarı'nda aside dirençli basil (ARB) araştırılan 39.395 adet materyalin kayıtları incelendi. Bunlardan 141 (%0.36) tanesinin doku örneği olduğu ve aralarından 125 (%0.32) tanesinin aynı zamanda patoloji laboratuvarında incelendiği saptandı. Doku örneklerine bakteriyolojik yöntemle %6.4, histopatolojik yöntemle %22.4 oranında tüberküloz tanısı konulabildiği ortaya çıkarıldı. Böylece doku örneklerine tüberküloz tanısı koymada bakteriyolojik yöntemin, daha hızlı sonuç veren histopatolojik yönteme oranla fazla bir üstünlüğü olmadığı düşünüldü.
Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, doku kültürü, histopatoloji.
SUMMARY    
Comparision Histopathological Study with Tissue Culture in Diagnosis of Tuberculosis
We aimed at comparing tissue culture namely; bacteriological method, with histopathological study to make an accurate diagnosis for tuberculosis. We looked over 39.395 materials which were examined for acid-fast-bacilli in Bacteriology Laboratory of Atatürk Chest Disease and Chest Surgery Centre between January 1998 and December 1999. We found out that 141 of the whole materials (0.36%) were tissue samples and 125 of them (0.32%) were also examined in histopathology laboratory. Diagnosis of tuberculosis was established 6.4% with bacteriological method and 22.4% with histopathological method, respectively. We concluded that bacteriological method was not more successful than histopathological method which is resulting more rapidly, to make the diagnosis of tuberculosis in tissue samples.
Key Words: Tuberculosis, tissue culture, histopathology.
Yazışma Adresi:
Dr. Bülent ÇİFTÇİ
Çetin Emeç Bulvarı 7. Cadde No: 28/5
A. Öveçler, ANKARA
e-mail: utansu@ato.org.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır