Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrencilerde Astım ve Allerjik Rinit Prevalansı:
Dört Yıllık Kohort Çalışması İlk Sonuçları#
Necla ÖZDEMİR*, Selma METİNTAŞ**, İrfan UÇGUN*, Mustafa KOLSUZ*, Muzaffer METİNTAŞ*, Sinan ERGİNEL*, Emel HARMANCI*

  *  Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
**  Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR
ÖZET
Çalışmamızda, üniversiteye yeni başlayan öğrencilerde astım ve astım benzeri semptomların görülme sıklıklarının belirlenmesi ve bunların çeşitli risk faktörleriyle ilişkilerinin değerlendirilmesi amaçlandı. Bu yazı, 4 yıl devam edecek olan çalışmanın ilk yıl sonuçlarını içermektedir. Osmangazi Üniversitesi'nin tüm fakülte ve yüksekokullarına 1997-1998 öğretim yılında kayıt yaptıran öğrencilere kayıt sırasında anket uygulandı. Ankette astım ve astıma benzer semptomların sorgulanmasında Avrupa Topluluğu Solunum Sağlığı çalışmalarının anket formu (European Community Respiratory Health Survey-ECRHS-Stage I) kullanıldı. Anket uygulanan 1575 öğrenciden 6 (%0.4)'sı  son bir yıl içinde astım atağı geçirmişti ve astım için ilaç kullanıyordu; 12 (%0.8) tanesi ise şimdiye kadar herhangi bir zamanda astım atağı geçirmişti. Öğrencilerin 122 (%7.7)'si yaşamlarının herhangi bir kesiminde “wheezing” atağı geçirdiğini bildirdi. Rinit semptomları olan öğrenci sayısı 153 (%9.5) idi. Kişisel allerjik hastalık öyküsü veya ailesel allerjik hastalık öyküsü verenlerde, “wheezing” ve benzeri semptomlara daha fazla rastlandı (p< 0.05). Ayrıca öğrencinin sigara içmesi veya pasif içici olması ile “wheezing” ve astım semptomlarında artış olduğu görüldü.
Anahtar Kelimeler: Üniversite öğrencileri, astım, rinit, epidemiyoloji.
SUMMARY
The Prevalence of Asthma and Allergic Rhinitis Among University Freshmen: Initial Results from a Four Year Study
This study was planned and carried out with the aim of determining the current and cumulative prevalence of asthma and asthma-like symptoms. These facts were collated throgh the application of European Community Respiratory Health Survey (ECRHS- Stage I) questionnaire on students registering at all faculties and vocational colleges of Osmangazi University in the academic year 1997-1998. Among all students within the study group (1575 students), 6 (0.4%) had experienced an asthma attack within the last 12 months, and 12 (0.8%) a past of asthma attacks (cumulative prevalence), and 122 (7.7%) reported a past history of wheezing attacks. The prevalence of nasal allergy was found to be 9.5%. Among individuals, who had a history of allergic diseases and/or family history of allergic diseases there were an increased frequency of wheezing symptoms. Asthma-like symptoms were found to be significantly higher among students who smoked and were exposed to second-hand smoke within their homes.
Key Words: University students, asthma, rhinitis, epidemiology.
# Bu araştırma, Osmangazi Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenmektedir.
Yazışma Adresi:
Dr. Muzaffer METİNTAŞ
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
26040, Meşelik, ESKİŞEHİR
[ PDF ]
<< Geri Yazdır