Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Pulmoner Hipertansiyonda Sağ Kalp Mikrokateterizasyonu
İsmail YÜKSEKOL*, Ramazan KÖYLÜ*, Yücel TAŞAN*, Metin ÖZKAN*, Hayati BİLGİÇ*

* Gülhane Askeri Tıp Akademisi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz AnabilimDalı, ANKARA
ÖZET
Pulmoner hipertansiyon (PH) ve kor pulmonale (KP), kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)'nın seyrinde en önemli komplikasyonlardan biridir. PH'ın kesin tanısı sağ kalp kateterizasyonu ile konulmaktadır. Çalışmamızda, PH varlığı düşünülen 25 olguya mikrokateter ile sağ kalp kateterizasyonu uygulandı. Bu olgularda, radyolojik parametreler, elektrokardiyografi (EKG) ve arteryel kan gazı (AKG) değerleri ile ortalama pulmoner arter basıncı (oPAB) arasındaki korelasyon araştırıldı. oPAB ile radyolojik sağ inen pulmoner arter çapı (SİPA), PaO2 ve EKG'de sağ ventrikül hipertrofi (RVH)'si kriterleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı.
Anahtar Kelimeler: Pulmoner hipertansiyon, mikrokateterizasyon.
SUMMARY
Right Heart Catheterization in Pulmonary Hypertension
Pulmonary hypertension and cor pulmonale are the most important complications of chronic obstructive lung disease. The definite diagnosis of pulmonary hypertension can be confirmed with right heart catheterization. In this study, 25 cases with possible pulmonary hypertension have undergone a rigth heart catheterization with flow-directed microcatheter. The diagnostic distributions of cases were as follows: The correlation between radiological parameters, electrocardiographic changes and arterial blood gas measurements with pulmonary arterial pressure were investigated. The statistically significant relationships between pulmonary artery pressure with rigth descending pulmonary artery diameter, PaO2 and ECG were found.
Key Words: Pulmonary hypertension, microcatheterization.
Yazışma Adresi:
Dr. İsmail YÜKSEKOL
Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı
06018, Etlik, ANKARA
e-mail: iyuksekol@gata.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır