Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Hemorajik Plevral Sıvı ve Hepatosplenomegali ile Seyreden
İlginç Bir Over Hiperstimülasyon Sendromu (OHSS) Olgusu
Özlem URAL GÜRKAN*, Akın KAYA*, Ayşe BAÇÇIOĞLU*, Ruşina DOĞAN*, Turan ACICAN*,
Numan NUMANOĞLU*

* Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, ANKARA
ÖZET
Ovülasyon indüksiyonun en dramatik ve en sık görülen komplikasyonu over hiperstimülasyon sendromu (OHSS)'dur. OHSS hafif assitle seyreden formdan hayatı tehdit edici forma kadar geniş bir klinik yelpaze ile karşımıza çıkabilir. Biz de kliniğimize OHSS'ye bağlı olarak gelişen pulmoner semptomları nedeniyle yatırılan bir olguyu, çeşitli yönleriyle irdelemeyi amaçladık.
Anahtar Kelimeler: Over hiperstimülasyon sendromu (OHSS), hepatosplenomegali, plevral sıvı, pulmoner bulgular.
SUMMARY
An Interesting Case of Ovarian Hyperstimulation Syndrome (OHSS) with Hemorhagic Pleural Effusion and Hepatosplenomegaly
Ovarian Hyperstimulation Syndrome (OHSS) is an iatrogenic complication of ovulation induction. It has a wide range of clinical manifestation, ranging from mild forms to severe life-threatening conditions. Pulmonary manifestations are reported to be 3%. The most common pulmonary manifestations are dyspnea, moderate hypoxemia and exudative pleural effusion. We report herein a case of hemorrhagic pleural effusion and hepatosplenomegaly occuring in the context of pharmacological ovarian hyperstimulation.
Key Words: Ovarian hyperstimulation Syndrome (OHSS), hepatosplenomegaly, pleural effusion, pulmonary involvement.
Yazışma Adresi:
Dr. Özlem URAL GÜRKAN
Barış Sitesi Mustafa Kemal Mahallesi
No: 54/17 Eskişehir Yolu 7. km
ANKARA
e-mail: ozlemgurkan@dr.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır