Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Plazma D-dimer düzeyi toplum kökenli pnömoninin ağırlığıyla orantılı olarak artmaktadır
Özlem GÜNEYSEL1, Serpil PİRMİT1, Sait KARAKURT2

1 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı,
2 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Anabilim Dalı, İstanbul.
ÖZET
Bu çalışmanın amacı, plazma D-dimer (D-d) düzeyi ile toplum kökenli pnömoni (TKP) arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Bu çalışma, prospektif kontrollü olarak yapılmıştır. ATS 2001 TKP Rehberi kullanılarak hastalar iki gruba [hafif (n= 37) ve ağır pnömoni (n= 14)] ayrıldı. Kontrol grubu da dahil edilerek tüm gruplarda plazma D-d düzeyi ELISA yöntemi ile araştırıldı. Plazma D-d düzeyleri ağır pnömoni grubunda 2438 ± 2158 ng/mL, hafif pnömoni grubunda 912.6 ± 512.6 ng/mL ve kontrol grubunda 387 ± 99.56 ng/mL olarak bulundu. Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında hafif (p< 0.05) ve ağır (p< 0.001) pnömoni gruplarında plazma D-d düzeylerinin anlamlı arttığı gözlendi. Ayrıca hasta grupları kendi aralarında karşılaştırıldığında, hastalığın şiddetiyle orantılı olarak plazma D-d düzeylerinin de arttığı bulunmuştur. TKP'li hastalarda plazma D-d düzeyleri yükselmektedir. D-d düzeyleri hastalığın şiddetiyle orantılı olarak artmaktadır.
Anahtar Kelimeler: D-dimer, toplum kökenli pnömoni, hastalığın şiddeti.
SUMMARY
Plasma D-dimer levels increase with the severity of community acquired pneumonia
The aim of this study is to investigate the relationship of the plasma D-Dimer (D-d) level and the severity of the pneumonia in patients who have not any disease that may increase the D-d level, but pneumonia. This is prospective controlled study. Using the ATS 2001 Community Acquired Pneumonia (CAP) Guideline we divided the patients into two groups [severe (n= 14) and non-severe (n= 37) CAP] and looked for any significant difference in D-d levels with ELISA method among the patients groups and control group. Plasma D-d levels were 2438 ± 2158 ng/mL in severe CAP group, 912.6 ± 512.6 ng/mL in non-severe CAP group and 387 ± 99.56 ng/mL in the control group. Patients with non-severe CAP and those with severe CAP group both showed an increase in plasma levels of D-d compared to control group (p< 0.05, p< 0.001, respectively). We also found that the severe CAP group had increased in plasma levels of D-d compared to the non-severe CAP group (p< 0.001). Plasma D-d level increases significantly in patients with CAP compared to control group. Plasma D-d levels increases significantly with the severity of the CAP.
Key Words: D-dimer, community acquired pneumonia, severity.
Yazışma Adresi:
Dr. Özlem GÜNEYSEL,
Toygar Hamza Mahallesi Durbali Sokak, No: 65 D1A,
Üsküdar, İSTANBUL - TURKEY
e-mail: guneysel@mynet.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır