Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Türk hekimlerinin uyku hastalıklarına bakışı
Ethem GELİR1, Sadık ARDIÇ2, Bilgay İZCİ3

1 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Zonguldak,
2 SSK Ankara Eğitim Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara,
3 Edinburgh Üniversitesi, Edinburg Uyku Merkezi, Edinburg, İskoçya.
ÖZET
Bu çalışma ile Türkiye'deki hekimlerin uyku hastalıklarına bakışlarını ve bu konudaki tıbbi bilgilerini tespit etmeyi amaçladık. Yedi tanesi hekimlerin bu konuya bakış açılarını, 17 tanesi ise bu konudaki tıbbi bilgilerini ölçmeyi hedefleyen 24 soruluk bir anket formu hazırladık. Anketi Türkiye'nin başkenti ve ikinci en büyük kenti olan Ankara'daki üniversite ve eğitim hastanelerinde uyguladık. Beş farklı uzmanlık alanından 215 hekime ulaştık ve bunlardan 168 (%78)'i anket formunu tamamladı. Hekimlerin %47'si uyku hastalıkları hakkında çok az bilgi sahibi olduklarını belirttiler, %45'i ise bu konuda yeterli bilgi sahibi olduklarını ifade ettiler, ancak başarı oranları yüksek değildi. Soruların yalnızca %45.3'ü doğru olarak cevaplandırıldı. Bu anketin ışığında, Türkiye'deki uyku hastalıkları tıbbının kalitesini arttırmak için bu konudaki tıp eğitiminin hem süre hem de içerik olarak daha iyi hale getirilmesi gerektiği sonucuna vardık.
Anahtar Kelimeler: Anket, uyku hastalıkları, hekimler, Türkiye.
SUMMARY
A questionnaire survey among Turkish physicians about sleep disorders
We aimed to assess the knowledge of Turkish physicians about sleep disorders and the attitude of the physicians towards sleep medicine. We prepared a 24-item-questionnaire, 7 of the questions were about the attitudes of the physicians and 17 of them were about the knowledge of the physicians. We applied the questionnaire in all university and educational hospitals in Ankara, which is the capital city and the second largest city of Turkey. Two-hundred-fifteen medical doctors from 5 different specialties accepted to answer the questionnaire, and 168 (78%) of them completed the questionnaire. 47% of the physicians rated themselves as they had little knowledge about sleep disorders, and 45% as they had enough knowledge about sleep disorders, however, the overall score was not high. They answered only 45.3% of the questions correctly. In the light of this survey, we concluded that medical education on sleep disorders should be extended both in length and in content to improve the quality of sleep disorders medicine in Turkey.
Key Words: Questionnaire, sleep disorders, physicians, Turkey.
Yazışma Adresi:
Dr. Ethem GELİR,
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Fizyoloji Anabilim Dalı,
67600, Kozlu, ZONGULDAK - TURKEY
e-mail: ethemgelir@mor-tel.net
[ PDF ]
<< Geri Yazdır