Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Büyük hücreli akciğer kanserinin soliter adrenal metastazı
Füsun ÜLGER, Elif ŞEN, Barış POYRAZ, Uğur GÖNÜLLÜ

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara.
ÖZET
Metastatik küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) kötü prognozludur. Olguların %5-10'unda ilk tanıda adrenal metastazı (AM) vardır. Literatürde izole AM'nin opere edilmesiyle sağkalım süresinin daha uzun olduğunu gösteren olgu sunuları vardır. Olgumuz 55 yaşında, akciğerde opere edilebilir kitlesi ve soliter AM'si olan, neoadjuvan kemoterapi sonrası primer lezyon ve metastaz cerrahisi uygulanan bir erkek hastadır. Tanı tarihi Mart 2002 olup, hasta halen yaşamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Küçük hücreli dışı akciğer kanseri, adrenal metastazı, cerrahi.
SUMMARY
Solitary adrenal metastasis in large cell carcinoma of lung
Metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC) has a poor prognosis. Adrenal metastasis (AM), in NSCLC, are present in 5-10% of patients at initial presentation. Several case reports have shown that operation of isolated AM results in longer survival time. We describe a 55 year-old man with diagnosis of NSCLC with operable lung tumor and solitary AM treated with combination of neoadjuvant chemotherapy followed by primary site and metastasis surgery. He was diagnosed on March 2002 and is still alive.
Key Words: Non-small cell lung cancer, adrenal metastasis, surgery.
Yazışma Adresi:
Dr. Füsun ÜLGER,
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
06100, Dikimevi, ANKARA - TURKEY
e-mail: fusunulger@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır