Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Opere bronş karsinomlu hastada distal falanks metastazı
Sibel ŞAHBAZ1, Oğuz KILINÇ1, Haluk VAYVADA2, Alpaslan TOPÇU2, Kutsal YÖRÜKOĞLU3, Eyüp Sabri UÇAN1

1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı,
3 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir.
ÖZET
Kliniğimize sırt, bel ve sol dizde ağrı nedeni ile başvuran 54 yaşındaki erkek hastanın özgeçmişinde dört ay önce skuamöz hücreli akciğer karsinomu tanısı ile sol pnömonektomi operasyonu vardı. Fizik muayenesinde de sol dizde şişlik ve ısı artışı ile sağ el dördüncü parmak distal falanksta yumuşak dokuda belirgin şişlik ve kızarıklık saptandı. Metastaz şüphesi nedeni ile çekilen parmak grafisinde distal falanks izlenemedi. Tanımlanan lezyondan insizyonel biyopsi yapıldı ve alınan materyalinin mikroskobik bulguları metastatik skuamöz hücreli karsinom olarak değerlendirildi. Bronş kanserinde kemik metastazı sık görülen bir bulgudur. Ancak tüm olguların ancak %0.2'sinde el metastazı görülmektedir. Olgu bronşiyal karsinomanın nadir metastatik lokalizasyonu nedeni ile sunuldu.
Anahtar Kelimeler: Skuamöz hücreli bronş karsinomu, kemik metastazı, distal falanks metastazı.
SUMMARY
Distal phalanx metastasis in operated bronchial carcinoma
A 54 years old man who admitted with thoracolomber pain and pain at left knee had history of left pneumonectomy four months ago for squamous cell lung carcinoma. At physical examination swelling and hotness at the left knee, swelling and redness of the distal phalanx of the right thirth finger were found. Distal phalanx was not observed at the X-ray which was taken for suspect of metastasis. Incision biopsy was performed from this lesion and microscopic findings of the material were evaluated as metastatic squamous cell carcinoma. Bone metastasis are seen frequent at bronchial carcinoma, but hand metastasis are seen %0.2 of all cases. This case is represented because of the rare metastatic localisation of bronchial carcinoma.
Key Words: Squamous cell lung carcinoma, bone metastasis, distal phalanx metastasis.
Yazışma Adresi:
Dr. Sibel ŞAHBAZ,
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
Balçova, İZMİR - TURKEY
e-mail: sibelsahbaz@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır