Türkçe       English

<< Geri Yazdır
İdiyopatik pulmoner hemosiderozis
Ülkü Y. TURAY, Pınar ERGÜN, Yurdanur ERDOĞAN, Çiğdem BİBER, Funda DEMİRAĞ, İ. Atilla KEYF

Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara.
ÖZET
Yirmi yedi yaşında kadın hasta dispne, şiddetli hemoptizi ve demir eksikliği anemisi ile başvurdu. Olgunun göğüs radyografisinde bilateral retikülonodüler infiltrasyonlar ve sağ kostodiyafragmatik sinüsü kapatan homojen infiltrasyon mevcuttu. Hasta tüm alveoler hemoraji sendromları yönünden araştırıldı ve açık akciğer biyopsisi ile idiyopatik pulmoner hemosiderozis tanısı koyuldu. İdiyopatik pulmoner hemosiderozis genellikle infantlarda veya birinci dekadda görülen bir tablodur ve etyolojisi bilinmemektedir. Erişkinlerde nadir olup 1-17 yaş arasında sıktır. Klinik prezentasyon; anemi, öksürük, dispneyi içeren sinsi bir başlangıçtan, tekrarlayan akut hemoptizi ile karakterize fulminan bir tabloya kadar değişebilmektedir. Hastalığın kesin tanısı için genellikle açık akciğer biyopsisi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Pulmoner hemoraji, idiyopatik pulmoner hemosiderozis.
SUMMARY
Idiopathic pulmonary haemosiderosis
Twentyseven years old woman was admitted to our hospital with dyspnea, severe hemoptysis and iron deficiency anemia. The chest X-ray showed bilateral interstitial markings with homogenous infiltration at right costodiafragmatic sinus. The patient was investigated for all alveolar hemorrhagic syndromes. The diagnosis of idiopathic pulmonary haemosiderosis (IPH) was made by open lung biopsy. IPH usually presents in infancy or within the first decade of life and is unknown aetiology. It is most common between ages 1-17 and exceedingly rare in adults. Clinical presentation of IPH varies from an insidious onset with anemia, cough, dyspnea to a fulminant onset with recurrent acute hemoptysis. Histological confirmation with open lung biopsy is often necessary for definite diagnosis.
Key Words: Pulmonary hemorrhage, idiopathic pulmonary haemosiderosis.
Yazışma Adresi:
Dr. Ülkü Y. TURAY,
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve
Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
ANKARA - TURKEY
e-mail: ulkuturay@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır