Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Hastalık maliyeti ve astım
N. Ercüment BEYHUN, Nesrin ÇİLİNGİROĞLU

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara.
ÖZET
Sağlıkla ilgili tüm faaliyetlerin temel amacı, bireyin ulaşabileceği en iyi sağlık düzeyini sürdürebilmesini sağlayıcı girişimlerin uygulanmasıdır. Bunun için de girişimin ekonomi yönünden en az kaynak kullanan, ancak sağlık yönünden de yaşam kalitesine ve süresine en fazla olumlu etki yapabilecekler arasından seçilmesi gereklidir. Astım, dünyada en fazla görülen kronik hastalıklardan birisidir. Astımın toplumlar için önemli düzeyde doğrudan ve dolaylı yükleri vardır. Astımın toplumsal yükünün azaltılması için astımın öncelikle önemli bir morbidite ve mortaliteye yol açtığı ve önemli miktarlarda maddi kayıplara neden olduğu bilinmelidir. Bunun için de ülkeler hastalık maliyeti çalışmalarına öncelik vermelidir.
Anahtar Kelimeler: Astım, hastalık maliyeti, maliyet, ekonomik değerlendirme.
SUMMARY
Asthma and cost of illness
The basic aim of the activities concerning health is to implement the initiatives for people to attain the best health status and sustain it. That's why these initiatives have to be chosen from the ones that consume minimum resource and affect life quality and duration in most beneficial way. Asthma is one of the most prevalent chronic disorders. Asthma brings significant direct and indirect costs to societies. To decrease the burden of asthma, it is necessary to emphasize its effects related to morbidity, mortality and material losses. Therefore, countries should give priority to cost of illness studies.
Key Words: Asthma, cost of illness, cost, economic evaluation.
Yazışma Adresi:
Dr. N. Ercüment BEYHUN,
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Halk Sağlığı Anabilim Dalı,
ANKARA - TURKEY
e-mail: ebeyhun@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır