Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Akciğer hidatidozunun tanısında IHA, ELISA ve Western Blot testlerinin değerlendirilmesi
Çiler AKISU1, Songül BAYRAM DELİBAŞ1, Gökhan YUNCU2, Ümit AKSOY1, Soykan ÖZKOÇ1,
Can BİÇMEN3, Serpil SEVİNÇ2, Sadık YALDIZ2

1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı,
2 İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Cerrahi Kliniği,
3 İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İzmir.
ÖZET
Akciğerlerde oluşan Echinococcus granulosus larvalarının oluşturduğu akciğer kistik hidatidozu, ülkemizde ve dünyada yaygın olarak görülen önemli bir paraziter hastalıktır. Bu çalışmada, akciğer kist hidatiği olduğu cerrahi olarak doğrulanmış 31 hasta, akciğer kist hidatiği dışında diğer akciğer hastalığı tanısı almış 18 hasta ve ayrıca 10 sağlıklı insan serumu olmak üzere toplam 59 serumda IHA, ELISA ve Western Blot (WB) testleri uygulandı. Buna göre IHA, ELISA ve WB testlerinin duyarlılığı sırasıyla %96.7, %87.1 ve %100 olarak bulunurken, bu testlerin özgüllükleri %82.2, %89.2 ve %85.7 olarak saptandı. Cerrahi olarak konfirme hastalarda WB ile en değerli üç bantın 8-12 kDa, 24 kDa ve 124 kDa moleküler ağırlığında olduğu görüldü. Ayrıca, akciğer kistik hidatidozu harici akciğer hastalığı olan dört hastada da bu spesifik bantlardan en az birinin olduğu yalancı pozitiflik veren olgulara rastlandı. Akciğer kistik hidatidozunun tanısında IHA ve ELISA gibi konvansiyonel serolojik testlerin önemli olduğu, ayrıca WB testinde spesifik bazı bantların değerlendirilmesinin tanıya yardımcı olacağı sonucuna varıldı.
Anahtar Kelimeler: Akciğer kistik hidatidozu, indirekt hemaglutinasyon testi, ELISA, Western Blot.
SUMMARY
Evaluation of IHA, ELISA and Western Blot tests in diagnosis of pulmonary cystic hidatidosis
Pulmonary cystic hidatidosis caused by the larval stages of Echinococcus granulosus is a common parasitic disease in Turkey and throughout the world. In this study IHA, ELISA and Western Blot (WB) tests were performed with a panel of 59 sera from 31 surgically confirmed pulmonary cystic hidatidosis patients, 18 patients with pulmonary disease other than cystic hidatidosis and 10 healthy individual. The overall sensitivity of the IHA, ELISA and WB tests used for the serodiagnosis of pulmonary cystic hidatidosis were found as 96.7%, 87.1%, 100% and the specificities were 82.2%, 89.2% and %85.7, respectively. Using the WB test 8-12 kDa, 24 kDa and 124 kDa bands were detected as valuable for surgically confirmed patients' sera. One or more of these bands were also detected in sera of four patients with other pulmonary diseases false-positively. In conclusion conventional serologic test like IHA and ELISA is valuable in diagnosis of pulmonary cystic hidatidosis, also evaluation of some specific bands in WB would contribute to the diagnosis.
Key Words: Pulmonary cystic hidatidosis, indirect hemagglutination test, ELISA, Western Blot.
Yazışma Adresi:
Dr. Çiler AKISU,
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Parazitoloji Anabilim Dalı,
35340 İnciraltı, İZMİR - TURKEY
e-mail: ciler.akisu@deu.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır