Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Akciğerin adenoskuamöz karsinomu (13 olgu nedeniyle)
Ebru DAMADOĞLU1, Aysun AYBATLI1, Murat YALÇINSOY1, Canan TAHAOĞLU2,
Ali ATASALİHİ3, Esen AKKAYA1, Adnan YILMAZ1

1 Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği,
2 Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Laboratuvarı,
3 Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul.
ÖZET
Akciğerin adenoskuamöz karsinomu nadir bir hastalıktır. Bu tümörün biyolojik davranışları ve klinik-patolojik özellikleri iyi tanımlanmamıştır. Bu çalışmada, merkezimizde Ocak 2001-Mayıs 2004 tarihleri arasında tanı konulan adenoskuamöz akciğer karsinomlu 13 olguyu geriye dönük olarak inceledik. Olguların 12'si erkek, biri kadın olup yaş ortalaması 55.9 (45-69 yıl) yıl idi. On hasta sigara içiyordu. En sık yakınmalar göğüs ağrısı ve öksürük idi. Bronkoskopik olarak tümör dört olguda santral, dokuz olguda periferik lokalizasyon gösteriyordu. Operasyon öncesi patolojik tanı, sekiz olguda epidermoid karsinom, dört olguda küçük hücreli dışı akciğer karsinomu ve bir olguda adenokarsinom idi. Patolojik evre, bir hastada evre IA, üç hastada evre IB, bir hastada evre IIA, iki hastada evre IIB, beş hastada evre IIIA ve bir hastada evre IIIB olarak bulundu. Oniki hastaya (altı lobektomi, beş pnömonektomi, bir bilobektomi) rezeksiyon uygulandı. Hastaların beşi adjuvan tedavi aldı. Beş hasta 3-21 ay içinde öldü. Yedi hasta 9-31 ay arasında sağkalım süresine sahip idi.
Anahtar Kelimeler: Adenoskuamöz karsinom, akciğer, tanı, tedavi, prognoz.
SUMMARY
Adenosquamous carcinoma of the lung (an analysis of 13 cases)
Adenosquamous carcinoma of the lung is a rare disease. The biological behavior and clinicopathologic characteristics of this tumor have not been well described. In this study, we retrospectively evaluated 13 patients with adenosquamous carcinoma of the lung diagnosed at our center between January 2001 and May 2004. There were 12 males and 1 female whose ages ranged from 45 to 69 years, with a mean age of 55.9 years. Ten patients were smoker. The most frequent symptoms were chest pain and cough. Bronchoscopic examination detected that tumor was centrally located in four cases and was peripherally located in nine cases. Preoperative pathological diagnosis was squamous cell carcinoma in eight patients, non-small cell lung carcinoma in four patients and adenocarcinoma in one patient. One patient was in pathological stage IA, three patients in stage IB, one patient in stage IIA, two patients in stage IIB, five patients in stage IIIA, and one patient in stage IIIB. Twelve patients underwent resection (six, lobectomy; five, pneumonectomy; one, bilobectomy). Five of 12 patients received adjuvant therapy. Five patients died of disease within 3 and 21 months. Seven patients have had survival time between 9 and 31 months.
Key Words: Adenosquamous carcinoma, lung, diagnosis, treatment, prognosis.
Yazışma Adresi:
Dr. Adnan YILMAZ,
Zümrütevler Atatürk Caddesi
Abant Apartmanı No: 30 Maltepe,
İSTANBUL - TURKEY
e-mail: elifim@rt.net.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır