Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Pankreas metastazına bağlı sarılıkla gelen küçük hücreli akciğer karsinomu olgusu
Ayşın ŞAKAR1, Eray KARA2, Hasan AYDEDE2, Semin AYHAN3, Pınar ÇELİK1,
Arzu YORGANCIOĞLU1

1 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
2 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı,
3 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Manisa.
ÖZET
Otopsi serilerinde akciğer kanseri pankreas metastazı yüksek oranlarda bildirilmesine rağmen, sarılıkla seyreden semptomatik olgular oldukça nadirdir. Pankreasa en sık metastaz yapan histolojik tip küçük hücreli karsinomdur ve prognoz kötüdür. Bu makalede, sarılık, bulantı-kusma, kilo kaybı ve karın ağrısı gibi gastroenterolojik yakınmalarla hekime başvuran ve daha sonra primer küçük hücreli akciğer karsinomunun pankreas metastazı tanısı alan bir olgu sunuldu. Hastaya tıkanma sarılığı nedeniyle palyatif cerrahi uygulandı. Solunumsal yakınmalar yerine, öncelikle gastroenterolojik yakınmalarla başvuran bu olgu, bu yönüyle ilginç bulundu.
Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, küçük hücreli karsinom, pankreas metastazı, sarılık.
SUMMARY
A case of a small cell lung carcinoma presenting with jaundice due to pancreatic metastasis
Though the high incidence of pancreatic metastasis of lung cancer has been reported in autopsy series, symptomatic cases with jaundice due to that is very rare. Dominant histological type with pancreatic metastases is small cell carcinoma and prognosis is poor. Hereby, we report a case initially presenting with gastroenterologic symptoms as jaundice, nausea, vomiting, weight loss and abdominal pain and then diagnosed as primary small cell carcinoma of the lung with metastasis to pancreas. He underwent a palliative surgery due to obstructive jaundice. This presented case is a rare one with its priority of gastroenterologic symptoms rather than pulmonary complaints.
Key Words: Lung cancer, small cell carcinoma, pancreatic metastasis, jaundice.
Yazışma Adresi:
Dr. Ayşın ŞAKAR,
1785. Sokak No: 61/9
35540 Karşıyaka, İZMİR - TURKEY
e-mail: aysins@hotmail.com, aysin.sakar@bayar.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır