Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Psödohipoksemi: SaO2 ve SpO2 arasındaki uyumsuzlukların yorumu
Gökhan M. MUTLU, Jacob I. SZNAJDER

Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım AnabilimDalı, Chicago, ABD
ÖZET
Pulse oksimetre kardiyopulmoner hastalığı olan hastaların değerlendirilmesi ve tedavisinde önemli bir araçtır. Bazı sınırlamaları olsa da, oksijenizasyonun noninvaziv, yeterli ve devamlı olarak ölçümünü sağlar. Psödohipoksemi, aşırı lökositoz ve trombositozu olan hastalarda bildirilen bir durumdur. Pulse oksimetre ile yapılan ölçüm ile arter kan gazında ölçülen oksijen satürasyonu arasında uyumsuzluk olan hastalarda bundan şüphe edilmelidir. Bu durumun tanısını koymak için şüphelenilmesi tedavinin arttırılmasını (oksijen düzeylerinin yükseltilmesi ve mekanik ventilasyon gibi) önlemek için gerekmektedir. Bu derlemede; pulse oksimetrenin prensipleri ve sınırlamaları, psödohipokseminin fizyopatolojisi ve tanısını tartışmaktayız.
Anahtar Kelimeler: Hipoksemi, pulse oksimetri, psödohipoksemi, kronik lenfositik lösemi.
SUMMARY
Pseudohypoxemia: interpretation of discrepancies between SaO2 and SpO2
Pulse oximetry is an important tool in evaluation and management of patients with cardiopulmonary disease. It provides an accurate, continuous, non-invasive measurement of oxygenation, however it has some limitations. Pseudohypoxemia is an artifactual condition that has been reported in patients with extreme leukocytosis and thrombocytosis. It should be suspected in patients with a discrepancy between oxygen saturation measured by pulse oximetry and that in arterial blood. High level of suspicion is needed to diagnose this condition as not doing so may lead to unnecessary escalation of therapy (i.e., increased levels of oxygen and mechanical ventilation). We provide a review of the principles and limitations of pulse oximetry and discuss the pathophysiology and diagnosis of pseudohypoxemia.
Key Words: Hypoxemia, pulse oximetry, pseudohypoxemia, chronic lymphocytic leukemia.
Yazışma Adresi:
Dr. Gökhan M. MUTLU,
Northwestern University Feinberg School of Medicine
Pulmonary and Critical Care Medicine,
240 E. Huron McGaw 2-2342
Chicago, Illinois, 60611, USA
e-mail: gmutlu@northwestern.edu
[ PDF ]
<< Geri Yazdır