Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Difüz interstisyel akciğer hastalıklarında tedavi
Oya KAYACAN

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara.
ÖZET
Difüz interstisyel akciğer hastalıkları çeşitli nedenlere bağlı olarak gelişen, çoğu idiyopatik olup akciğer parankimini tutan hastalıklardır. Tedavilerinde başlıca kortikosteroidler ve immünsüpresifler kullanılır. Burada, idiyopatik interstisyel pnömoniler ve sarkoidozun tedavisinden söz edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Difüz interstisyel akciğer hastalıkları, idiyopatik interstisyel pnömoniler, sarkoidoz, tedavi, kortikosteroidler, immünsüpresif ajanlar.
SUMMARY
Treatment in diffuse interstitial lung diseases
Diffuse interstitial lung diseases are parenchymal diseases of the lung with many various etiologies and most of which are idiopathic. The mainstays of the treatment are corticosteroids and immunosuppresants. This paper deals with the treatment of idiopathic interstitial pneumonias and sarcoidosis.
Key Words: Diffuse interstitial lung diseases, idiopathic interstitial pneumonias, sarcoidosis, treatment, corticosteroids, immunosuppressive agents.
Yazışma Adresi:
Dr. Oya KAYACAN,
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
ANKARA - TURKEY
e-mail: kayacan@medicine.ankara.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır