Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Sigara ve akciğer kanseri
Tevfik ÖZLÜ, Yılmaz BÜLBÜL

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Trabzon.
ÖZET
Günümüzde erişkinlerin yaklaşık üçte birinin sigara içtiği ve kadın nüfusunda sigara içme oranının arttığı bilinmektedir. Tütün kullanımıyla ilişkilendirilebilir ölümlerin 2025 yılında 10 milyona çıkacağı tahmin edilmektedir ve tüm erişkin ölümlerinin üçte birinin sigara içmekten kaynaklanacağı öngörülmektir. Sigara ve akciğer kanseri arasındaki ilişki geniş kapsamlı çalışmalarla ispatlanmıştır. Tütün kullanımı erkeklerin %90'ında, kadınların ise %79'unda akciğer kanserinin ana nedeni olarak bildirilmiştir. Akciğer kanserinden ölümlerin %90'ının sigara içmeyle ilişkisi olduğu tahmin edilmektedir. Sigara içenlerde akciğer kanseri gelişme riski sigara içmeyenlerle karşılaştırıldığında 20-40 kat daha yüksektir. Çevresel sigara içilmesine maruz kalma ve sigara içişinin farklı tipleri, akciğer kanserine sebep olarak gösterilmiştir. Son dekadlarda, kadın popülasyonu arasında sigara içme oranlarının artması ve "light" sigara kullanımının artmasından dolayı skuamöz ve küçük hücreli akciğer kanseri tipinden adenokarsinomaya bir değişme vardır. Sigarayı bıraktıktan sonra, akciğer kanserinden kümülatif ölüm riski azalmaktadır. Sigara içmeye devam eden hastanın kanser tedavisinde daha büyük zorluklar olmaktadır. Sigarayı bırakmak, kanserli hastalarda hayatta kalma süresini uzatabilir ve akciğer kanseri nüks riskini azaltabilir. Hekimler, güvenli yaşamak ve sigarayla ilişkili tehlikelerden korunmak için kanserli ve sağlıklı bireylerin hepsine sigarayı bırakmayı tavsiye etmelidir.
Anahtar Kelimeler: Kanser, akciğer kanseri, sigara bırakma, sigara.
SUMMARY
Smoking and lung cancer
Nowadays, around one-third of adults are known to be smokers, and smoking rates are increasing among the female population. It is estimated that deaths attributable to tobacco use will rise to 10 million by 2025, and one-third of all adult deaths are expected to be related to cigarette smoking. The association between cigarettes and lung cancer has been proven by large cohort studies. Tobacco use has been reported to be the main cause of 90% of male and 79% of female lung cancers. 90% of deaths from lung cancer are estimated to be due to smoking. The risk of lung cancer development is 20-40 times higher in lifelong smokers compared to non-smokers. Environmental cigarette smoke exposure and different types of smoking have been shown to cause pulmonary carcinoma. DNA adducts, the metabolites of smoke carcinogens bound covalently with DNA, are regarded as an indicator of cancer risk in smokers. In recent decades, there has been a shift from squamous and small cell lung cancer types to adenocarcinoma, due to increasing rates of smoking among female population and rising light cigarette usage. After smoking cessation, the cumulative death risk from lung cancer decreases. Patients who continue smoking experience greater difficulties during cancer treatment. Stopping smoking may prolong survival in cancer patients, and also decreases the risk of recurrent pulmonary carcinoma. In order to save lives and prevent smoking related hazards, physicians should advise both healthy individuals and those with cancer of the benefits of stopping smoking.
Key Words: Cancer, lung cancer, smoking, smoking cessation, tobacco.
Yazışma Adresi:
Dr. Tevfik ÖZLÜ,
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
TRABZON - TURKEY
e-mail: tozlu@meds.ktu.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır