Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Akciğer kanserinin cerrahi tedavisinde preoperatif değerlendirme
İlhan İNCİ, Engin PABUŞÇU

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Aydın.
ÖZET
Akciğer kanserli olgularda yaşam süresini uzatan en etkili tedavi seçeneği akciğer rezeksiyonudur. Bu tedavideki en önemli sorun da postoperatif komplikasyonlar oluşturmasıdır. Akciğer rezeksiyonunda mortalite ve morbiditeyi azaltmak için kardiyopulmoner değerlendirme ile hastada oluşabilecek komplikasyonların önceden belirlenmesi gereklidir. Bu derlemede, son gelişmeler doğrultusunda akciğer rezeksiyonuna gidecek hastanın kardiyak ve pulmoner fonksiyonlarının belirlenmesi için kullanılacak metotlar incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Preoperatif değerlendirme, akciğer kanseri, akciğer rezeksiyonu.
SUMMARY
Preoperative evaluation in surgical treatment of lung cancer
The most effective treatment option of a patient with lung cancer is lung resection. The most important problem in this modality of treatment is postoperative complications. In order to decrease the mortality and morbidity, it is necessary to predict potantial complications with cardiopulmonary evaluation. In this review, we reviewed the methods to assess cardiac and pulmonary functions of a patient undergoing lung resection under the lights of recent literature.
Key Words: Preoperative evaluation, lung cancer, lung resection.
Yazışma Adresi:
Dr. İlhan İNCİ,
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı,
AYDIN - TURKEY
e-mail: ilhaninci@ttnet.net.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır