Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Akciğer kanserinde kantitatif serum p53 proteini saptanması
Elif ŞEN1, Uğur GÖNÜLLÜ1, Nejat AKAR2

1   Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
2   Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,
Pediatrik Moleküler Genetik Bilim Dalı, Ankara.
ÖZET
Tüm insan tümörlerinin yarısından fazlasında hücre içinde biriktiği gösterilen p53 proteininin, çeşitli maligniteleri olan hastaların serumlarında değişken olarak bulunduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada, akciğer kanserli hastaların serumlarında p53 proteininin saptanması ve akciğer kanserinde p53 değişimlerinin belirleyicisi olarak değerinin doğrulanması amaçlanmıştır. Yeni tanı almış 94 akciğer kanserli hastada serum p53 proteinin saptanmasında pantropik kantitatif ELISA tekniği kullanıldı. Serum örnekleri herhangi bir tedavi almadan önce, başvuru sırasında alındı. Otuzdört sağlıklı gönüllüden oluşan kontrol grubunda; serum p53 proteini saptanmadı. Serum p53 proteini; 94 hastanın sadece 3 (%3.2)'ünün serumlarında vardı. Küçük hücreli dışı akciğer kanserli grupta 72 hastanın 2 (%2.8)'sinde ve küçük hücreli akciğer kanseri olan 22 hastanın 1 (%4.5)'inde serum p53 proteini saptandı. Serum p53 proteini düzeyleri pozitif olan örneklerde 1-31.25 U/mL arasında değişiyordu. Serumlarında p53 proteini saptananlar ileri evre hastalığı olan ve kötü prognozlu hastalardı. Sonuç olarak; serum p53 protein düzeyinin prognostik önemi p53 proteini pozitif olan hastaların sayısının az olması nedeniyle belirlenemedi. Kantitatif olarak ELISA ile serum p53 proteini analizinin kullanımı akciğer kanserli hastalarda kolay uygulanabilir bir teknik olmasına karşın, p53 proteini değişikliklerini değerlendirmede bir belirleyici olarak sınırlı bir kullanıma sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Serum p53 proteini, akciğer kanseri, kantitatif ELISA.
SUMMARY
The detection of quantitative serum p53 protein in lung cancer
p53 protein, which accumulates intracellularly in over half of all human tumors, has been reported to be variably present in the sera of patients with various malignancies. In this study, it was aimed to detect p53 protein in the sera of lung cancer patients, and to verify its value as a marker of p53 alterations in lung cancer. A pantropic quantitative ELISA technique was used to detect serum p53 protein of 94 newly diagnosed patients with lung cancer. Serum samples were collected on admission before any treatment. There was no detectable serum p53 protein in the control group including 34 healthy volunteers. Serum p53 protein was present in only 3 (3.2%) of 94 patients. In nonsmall cell lung cancer (NSCLC) group, serum p53 protein had been detected in 2 (2.8%) of 72 patients, and it was detectable in 1 (4.5%) of 22 patients in SCLC group. Serum levels of p53 protein ranged from 1 U/mL to 31.25 U/mL in positive samples. Patients who had p53 protein in their serum samples, were at late stage and had poor prognosis. In conclusion; prognostic value of detectable serum p53 protein levels could not be define, because of the small number of p53 positive patients. The use of quantitative serum p53 protein analysis with ELISA is of very limited value as a marker in evaluating p53 changes in lung cancer patients, despite the fact that is an easy technique to perform.
Key Words: Serum p53 protein, lung cancer, quantitative ELISA.
Yazışma Adresi:
Dr. Elif ŞEN,
And Sokak, No: 14/6
06680, Çankaya, ANKARA - TURKEY
e-mail: elifsen2001@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır