Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Fenol amonyum sülfat sedimentasyon yönteminin pulmoner tüberküloz tanısı için değerlendirilmesi
Alper AKGÜNEŞ1, Ahmet Yılmaz ÇOBAN1, Nuriye TAŞDELEN FIŞGIN2, İbrahim Çağatay ACUNER1,
Belma DURUPINAR1

1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,
2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Samsun.
ÖZET
Bu çalışmada, kültür sonuçları altın standart kabul edilerek fenol amonyum sülfat sedimentasyon yönteminin sensitivite ve spesifisitesi değerlendirildi. Kültür sonuçlarına göre değerlendirildiğinde, fenol amonyum sülfat sedimentasyon yönteminin spesifisitesi ve sensitivitesi %90, N-asetil-L-sistein NaOH metod ile yapılan işlemin spesifisitesi %90 ve sensitivitesi %85 olarak saptandı. Sonuç olarak fenol amonyum sülfat yöntemi yalnızca mikroskopik inceleme yapılan laboratuvarlarda kullanılabilecek güvenli bir yöntem olarak görünmektedir.
Anahtar Kelimeler: Fenol amonyum sülfat, tüberküloz.
SUMMARY
Evaluation of phenol ammonium sulfate sedimentation method for diagnosis of pulmonary tuberculosis
In the study, the results of culture have been accepted as a gold standard and the specificity and sensitivity of phenol ammonium sulfate sedimentation method has been evaluated. When it is evaluated according to the results of culture, it has been found that the specificity and sensitivity of phenol ammonium sulfate sedimentation method is 90%, the specificity of the process which is made through the N-acetyl-L-cysteine NaOH method is 90% and the sensitivity of it is 85%. In conclusion, the phenol ammonium sulfate method seems to be as a secure method that can only be used in the laboratories in which microscopic studies are made.
Key Words: Phenol ammonium sulfate, tuberculosis.
Yazışma Adresi:
Dr. Alper AKGÜNEŞ,
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı, SAMSUN - TURKEY
e-mail: alper_akgunes@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır