Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Akut batın tablosu ile başvuran bronkojenik karsinoma olgusu
Mehmet Ali HABEŞOĞLU1, Kıvılcım İ. OĞUZÜLGEN2, Can ÖZTÜRK2, Nalan AKYÜREK3, Leyla MEMİŞ3

1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana.
2 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
3 Gazi Üniveristesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara.
ÖZET
Bronkojenik karsinomların kolon metastazı oldukça nadirdir. Bu makalede son derece az görülen akut batın tablosu ile ortaya çıkan ve başlangıçta kolon karsinomuna bağlı intestinal obstrüksiyon olarak değerlendirilen akciğer kanseri olgusu sunulmuştur. Hasta acil operasyona alınarak kolonda obliteratif lezyon rezeke edilmiş ve "muhtemelen akciğer kökenli epidermoid karsinomunun kolon metastazı" olarak rapor edilmiştir. Daha sonra bronkoskopide sağ alt lobda endobronşiyal lezyon görülerek az diferansiye epidermoid akciğer karsinomu tanısı konmuştur. Bu olguda, kolon metastazı tanısı primer hastalıktan önce konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Bronkojenik karsinoma, kolon metastazı, akut batın.
SUMMARY
A case of bronchogenic carcinoma presenting with acute abdomen
Colonic metastasis of the bronchogenic carcinoma is quite rare. Here we document an extremely rare presentation of the lung cancer that presented with acute abdomen and was diagnosed as intestinal obstruction due to colon carcinoma initially. He underwent an urgent operation and the obliterating mass in the colon was resected and reported as “colon metastasis from epidermoid carcinoma probably of the lung”. Afterwards bronchoscopy revealed an endobronchial lesion in the right lower lobe that was diagnosed as poorly differentiated squamous cell lung carcinoma. In this case, colon metastasis was diagnosed before the diagnosis of the primary disease.
Key Words: Bronchogenic carcinoma, colon metastasis, acute abdomen.
Yazışma Adresi:
Dr. Mehmet Ali HABEŞOĞLU,
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Adana Uygulama ve Araştırma Hastanesi,
Dadaloğlu Mahallesi,
Yüreğir, ADANA - TURKEY
e-mail: habesma@superonline.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır