Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Konjenital bronkojenik kist olgusunda makroskobik kıkırdak dokusu: MRG bulguları
Atilla ARSLANOĞLU1, Nafi AYGÜN2, Hayati BİLGİÇ3

1 Jandarma Anıttepe Dispanseri, Ankara, Türkiye.
2 Johns Hopkins Üniversitesi, Radyoloji, Baltimore, USA.
3 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye.
ÖZET
Doğum sonrasında kardiyak üfürümü olan hasta ekokardiyografi ile incelendi. Rastlantısal olarak, üst mediastende kalp ile ilişkisi olmayan 1 cm çapında kistik alan saptandı. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG)'de üst mediastende ve alt servikal bölgede 4 x 4.5 x 8 cm boyutunda kist izlendi. Ameliyat esnasında, MRG'de kistin duvarına yapışmış sert kartilaj dokusu ayırt edilebildi. Bronkojenik kist ile birlikte bu şekilde gross kartilaj dokusu daha önceki çalışmalarda rapor edilmemiştir. Sonuç olarak bronkojenik kistler, duvarında gros kartilaj dokusuna sahip olabilir ve ekstratorasik boşluklara uzanarak, teratom ve kistik lenfanjiyomları taklit edebilir.
Anahtar Kelimeler: Bronkojenik kist, kartilaj, manyetik rezonans görüntüleme, mediastinal kist.
SUMMARY
Gross mural cartilage in a congenital bronchogenic cyst: MRI features
An infant who had a cardiac murmur after the delivery was evaluated with echocardiogram. A 1 cm cystic area was incidentally identified in the upper right mediastinum, that was not related with the heart. A 4 x 4.5 x 8 cm cystic mass in the superior mediastinum and lower neck was demonstrated on the magnetic resonance imaging (MRI). At surgery, a small solid structure corresponding to the nodule seen on MRI was identified, which was firm and cartilaginous in nature and attached to the wall of the cyst. Grossly visible cartilage in association with a bronchogenic cyst has not been previously reported. In conclusion, the bronchogenic cysts can have grossly visible cartilage in their wall and extend to extrathoracic spaces in a contiguous fashion, mimicking other entities such as teratomas and cystic lymphangiomas.
Key Words: Bronchogenic cysts, cartilage, magnetic resonance imaging, mediastinal cysts.
Yazışma Adresi:
Dr. Atilla ARSLANOĞLU,
Jandarma Anıttepe Dispanseri,
06100, Anıttepe, ANKARA - TURKEY
e-mail: atilla02002@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır