Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Churg-Strauss sendromu (iki olgu nedeniyle)
Güngör ÇAMSARI1, Aygün GÜR1, Gülcihan ÖZKAN1, Nur Dilek BAKAN1, Dilek KANMAZ1,
Dilek YILMAZBAYHAN2

1 Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
2 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul.
ÖZET
Churg-Strauss sendromu, astım, periferik kanda eozinofili, eozinofilik doku infiltrasyonu ve ekstravasküler granülomlarla karakterize, birçok organı tutan nekrotizan bir vaskülittir. Otuzbeş yaşında, altı aydır astım tanısı olan bir erkek hasta ve 43 yaşında, dört yıldır astım tanısı olan bir kadın hasta klinik bozulma ve akciğer grafilerinde lezyonlar görülmesi nedeniyle ileri tetkik edildi. Yapılan incelemeler sonucunda Churg-Strauss sendromu tanısı konuldu. Oral kortikosteroid tedavi ile klinik ve radyolojik yanıt alındı.
Anahtar Kelimeler: Astım, vaskülit, Churg-Strauss sendromu.
SUMMARY
Churg-Strauss syndrome (two case reports)
Churg-Strauss syndrome is a necrotizing vasculitis with multiple organ involvement characterized by asthma, peripheral blood eosinophilia, eosinophilic tissue infiltration and extravascular granulomas. A 35 years-old male with 6-months history of asthma and a 43 years-old female with 4-years history of asthma, were further examined due to clinical worsening and lesions on chest radiographs. They were finally diagnosed as Churg-Strauss syndrome. Clinical and radiological response to oral corticosteroid therapy was obtained.
Key Words: Asthma, vasculitis, Churg-Strauss syndrome.
Yazışma Adresi:
Dr. Güngör ÇAMSARI,
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve
Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Yedikule, İSTANBUL - TURKEY
e-mail: gungorcamsari@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır