Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Obstrüktif uyku apne sendromu, endotel disfonksiyonu ve koroner ateroskleroz
Neşe DURSUNOĞLU1, Dursun DURSUNOĞLU2

1 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
2 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Denizli.
ÖZET
Obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS)'nda ardı sıra gelen apne atakları sempatik sistem aktivitesinde artışa, oksidatif strese, intratorasik basınç dalgalanmalarına, sistemik kan basıncında ani sıçramalara, hipoksi ve hiperkapniye yol açmaktadır. Hipertansiyon, diyabet, obezite, koroner arter hastalıkları, inme ve kalp yetersizliği gibi fizyopatolojisinde endotel disfonksiyonun önemli rol oynadığı hastalıklar ile OUAS'ın birlikteliği sıktır. OUAS'da hipoksi sonucu artmış sempatik sistem aktivitesinin yanı sıra, gelişen endotel disfonksiyonunun da vasküler komplikasyonlarda rol oynadığı düşünülmektedir. Sağlıklı kişilerle karşılaştırıldığında, OUAS'lı hastalarda endotel fonksiyonunun bozulduğu ve sendromun şiddeti ile endotel disfonksiyonu arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu gösterilmiştir. Bu derlemede OUAS ile endotel disfonksiyonu ilişkisi gözden geçirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS), endotel disfonksiyonu, koroner ateroskleroz.
SUMMARY
Obstructive sleep apnea syndrome, endothelial dysfunction and coronary atherosclerosis
In obstructive sleep apnea syndrome (OSAS), repetitive episodes of apnea cause increased sympathetic nerve activity, increased surges in arterial blood pressure, swings in intrathoracic pressure, oxidative stres, hypoxia and hypercapnia. The association of OSAS with some diseases, having endothelial dysfunction in their physiopathology, such as hypertension, diabetes mellitus, obesity, coronary artery diseases, stroke and heart failure is common. Increased sympathetic nerve activity and also endothelial dysfunction which are the results of hypoxia, have important roles in vascular complications of OSAS. When compared with healthy population, an important endothelial dysfunction in OSAS patients and relationship between OSAS severity and endothelial dysfunction have been shown. In this review, the relationship between OSAS and endothelial dysfunction was overviewed.
Key Words: Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS), endothelial dysfunction, coronary atherosclerosis.
Yazışma Adresi:
Dr. Neşe DURSUNOĞLU,
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
DENİZLİ - TURKEY
e-mail: naydemir@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır