Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Soliter pulmoner nodüle tanısal yaklaşım
Adnan YILMAZ, Ebru DAMADOĞLU, Aysun AYBATLI

Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul.
ÖZET
Soliter pulmoner nodül, sıklıkla rastlantısal olarak saptanan yaygın bir radyolojik anormalliktir. Birçok malign ve benign hastalık, göğüs grafisinde soliter pulmoner nodül olarak karşımıza çıkar. Malign nodülleri benign nodülerden olabildiğince en az invaziv yolla ayırmak, spesifik ve doğru tanıyı sağlamak önemlidir. Bu yazıda soliter pulmoner nodüle tanısal yaklaşım tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Soliter pulmoner nodül, benign, malign, tanı.
SUMMARY
Diagnostic approach to solitary pulmonary nodule
The solitary pulmonary nodule is a common radiologic abnormality that is often detected incidentally. Many malignant and benign diseases can present as a solitary pulmonary nodule on a chest roentgenogram. It is important to differentiate malignant nodules from benign nodules in the least invasive way and to make as specific and an accurate diagnosis as possible. In this paper, a diagnostic approach to the solitary pulmonary nodule was discussed.
Key Words: Solitary pulmonary nodule, benign, malignant, diagnosis.
Yazışma Adresi:
Dr. Adnan YILMAZ,
Zümrütevler Atatürk Caddesi
Abant Apartmanı No: 30
81530, Maltepe, İSTANBUL - TURKEY
e-mail: elifim@rt.net.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır