Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Sarkoidozlu Türk hastalarda vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) ve
tümör nekroz faktörü (TNF) gen polimorfizmi
Ekrem Cengiz SEYHAN1, Erdoğan ÇETİNKAYA1, Zeki GÜNLÜOĞLU1, Sedat ALTIN1, Vedat YÜKSEL2,
Halim İŞSEVER3

1 Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
2 Burç Genetik Laboratuvarı,
3 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, İstanbul.
ÖZET
Çalışmamızda, sarkoidoz gelişiminde predispozan bir faktör olduğu düşünülen ve hastalığın patogenezinde önemli bir rolü olan, tümör nekroz faktörü (TNF) genindeki -857 gen polimorfizmi ile sarkoidoza yatkınlığı azalttığı düşünülen vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) genindeki +813 polimorfizmi varlığını, sarkoidozlu ve sağlıklı Türk popülasyonunda karşılaştırmalı olarak incelemek amaçlanmıştır. Sarkoidoz tanısı histopatolojik olarak konulmuş 70 olgu ile herhangi bir kronik hastalık öyküsü olmayan sağlıklı 80 olgu çalışmaya alınmıştır. Olgulardan 5 cc EDTA'lı kan örnekleri alındıktan sonra DNA izolasyonunu takiben PCR + RFLP yöntemiyle TNF-857 ve VEGF+813 gen polimorfizmlerinin varlığı araştırılmıştır. TNF genindeki -857 gen polimorfizmi açısından hastalar ve kontrol olguları arasında fark görülmezken, bu polimorfizme sahip olan hastalarda daha fazla relaps olduğu belirlenmiştir. VEGF genindeki +813 polimorfizminin sağlıklı olgularda anlamlı şekilde yüksek olduğu saptanmıştır. VEGF geninin +813 lokalizasyonunda polimorfizminin sarkoidoza olan yatkınlığı azaltabileceği, TNF geninin -857 polimorfizminin ise hastalık şiddetini arttırdığı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sarkoidoz, gen polimorfizm, TNF, VEGF.
SUMMARY
Vascular endothelial growth factor and tumor necrosis factor genes polymorphisms in Turkish patients with sarcoidosis
Ekrem Cengiz SEYHAN1, Erdoğan ÇETİNKAYA1, Zeki GÜNLÜOĞLU1, Sedat ALTIN1, Vedat YÜKSEL2,
Halim İŞSEVER3

1 Department of Chest Diseases, Yedikule Chest Diseases and Thoracic Surgery Education and
  Research Hospital, İstanbul, Turkey,
2 Burç Genetical Laboratory, İstanbul, Turkey,
3 Department of Biostatistical, İstanbul Faculty of Medicine, University of İstanbul, İstanbul, Turkey.
Polymorphism at -857 locus of tumor necrosis factor (TNF)-a gene is considered to be a predisposition factor in sarcoidosis and held responsible for pathogenesis of the disease and polymorphism at +813 locus of vascular endothelial growth factor (VEGF) gene is thought to decrease predisposition to sarcoidosis. In our study, we examined and compared these polymorphisms in healthy Turkish control subjects and Turkish patients with sarcoidosis. We examined gene polymorphisms in 70 cases which were histopathologically diagnosed as sarcoidosis and 80 healthy subjects without any history of a chronic disease. 5 cc of blood were collected in tubes with EDTA from all of the cases. TNF-α-857 gene polymorphism and VEGF+813 gene polymorphism were determined using PCR + RFLP method after DNA isolation. TNF-α promoter polymorphism, at position -857, revealed no differences in genotype and allele frequency between patients and control subjects but more relapses were found in sarcoidosis patients who have this polymorphism. Considering the VEGF polymorphism at position +813, we observed a significant increase in the frequency of rarer T allele at this position in healthy subjects compared with sarcoidosis patients. VEGF gene polymorphism at +813 locus may diminish susceptibility to sarcoidosis. TNF-α-857 gene polymorphism influence severity of the disease.
Key Words: Sarcoidosis, genetic polymorphism, TNF, VEGF.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Ekrem Cengiz SEYHAN,
Ressam Salihermez Sokak İnta-a Blok Daire: 18
Göztepe İSTANBUL - TURKEY
e-mail: drekremcs@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır