Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Sigara içenlerde kapsaisin ile öksürük duyarlılığı
Çetin Aydın YILDIRIM1, Pınar ÇELİK1, Yavuz HAVLUCU1, Evşen COŞKUN1, Arzu YORGANCIOĞLU1,
Ayşın ŞAKAR1, Gönül DİNÇ2

1 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
2 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Manisa.
ÖZET
Bu çalışmada, öksürük refleks duyarlılığı üzerine uzun süreli sigara içmenin etkisini araştırmak amaçlandı. Prospektif olarak, sağlıklı, halen sigara içen olgular, hiç sigara içmemiş, yaş ve cinsiyet dağılımı benzer olgularla inhale kapsaisin öksürük provokasyon testi (İKÖPT) yapılarak karşılaştırıldı. Sigara içenlerin 50'si erkek, 39'u kadın, sigara içmeyen kontrol grubunun 20'si erkek, 21'i kadındı. Sigara içen ve içmeyenlerin ortalama ve log C5 dozları, sigara içenlerde cinsiyete göre ortalama ve log C5 dozları Mann-Whitney U-test, sigara içenlerde ve içmeyenlerde İKÖPT sonuçları Pearson ki-kare test, Fisher's Exact test, sigara içenlerde sigaraya başlama yaşı, sigara içme süresi, paket yılı ve sigara/gün ile İKÖPT sonuçlarının karşılaştırılması Mann-Whitney U-test ile değerlendirildi. Sigara içenlerde içmeyenlere göre ortalama C5 ve log C5 dozları anlamlı olarak daha az bulundu (p< 0.00). Sigara içen erkeklerde C5 ve log C5 dozları anlamlı olarak daha az saptandı (p< 0.002). Sigara içenlerle kontrol grubu arasında İKÖPT sonuçları karşılaştırıldığında, sigara içenlerde 0.49, 0.98, 1.95, 3.9, 7.8, 15.6 µM konsantrasyonlarda içmeyenlere göre öksürük refleks duyarlılığının anlamlı olarak daha az olduğu görüldü. Sigara içenlerde sigaraya başlama yaşı, sigara içme süresi, paket yılı ve sigara/gün ile İKÖPT sonuçları karşılaştırıldığında, 0.98, 1.95, 3.9, 7.8, 15.6, 31.2 µM konsantrasyonlar ile sigara içme süresi ve paket yılı arasında anlamlı korelasyon saptandı. 15.6, 31.2, 62.5, 125 µM konsantrasyonlar ile sigara/gün arasında anlamlı korelasyon olduğu görüldü. Bu sonuçlar hava yolları içinde C-liflerin nikotine bağlı inhibe olduğu ya da nöropeptidlerin tükenmesini indükleyerek duyarlılığın azaldığı hipotezini desteklemektedir.
Anahtar Kelimeler: Kapsaisin öksürük provokasyon testi, sigara içme.
SUMMARY
Sensitivity of cough with capsaicin in smokers
Çetin Aydın YILDIRIM1, Pınar ÇELİK1, Yavuz HAVLUCU1, Evşen COŞKUN1, Arzu YORGANCIOĞLU1,
Ayşın ŞAKAR1, Gönül DİNÇ2

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Celal Bayar University, Manisa, Turkey,
2 Department of Public Health, Faculty of Medicine, Celal Bayar University, Manisa, Turkey.
In this study, effect of long term smoking on sensitivity of cough reflex was investigated. Healthy, current smoker male and female was evaluated by capsaicin cough challenge test and they were compared with healthy, non-smoker persons with similar age and gender, prospectively. In current smokers, there were 50 male and 39 female, in non-smoker control group, there were 20 male and 21 female. Mean and log C5 dosage in current smoker and non-smoker groups and mean and log C5 dosage in current smoker according to gender were calculated by using Mann-Whitney U-test. Results of capsaicin cough challenge test in current and non-smoker groups were evaluated by using Pearson Chi-Square test and Fisher's Exact test. In current smokers comparison of results of capsaicin cough challenge test with smoking history (age with first smoking, duration, pocket year and smoking per day) was evaluated by using Mann-Whitney U-test. Mean C5 and mean log C5 dosage were found decreased in current smokers when they were compared to control group (p< 0.00). In current smoker group mean C5 and mean log C5 dosage were found decreased in male (p< 0.002). When the results of capsaicin cough challenge test were compared between current smoker and control groups, sensitivity of cough reflex in concentration with 0.49, 0.98, 1.95, 3.9, 7.8, 15.6 µM was significantly decreased in current smoker group. Also there was a significant correlation between concentration with 0.98, 1.95, 3.9, 7.8, 15.6, 31.2 µM, and duration of smoking and pocket year of smoking. Also there was a correlation between concentration with 15.6, 31.2, 62.5, 125 µM and smoking per day. This results were correlated with hypothesis about inhibition of C-fibers with nicotin or decrease of C-fibers' sensitivity due to induction of neuropeptide wasting.
Key Words: Capsaicin cough challenge test, smoking.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Çetin Aydın YILDIRIM,
Gülkent Devlet Hastanesi,
Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı,
ISPARTA - TURKEY
e-mail: cayildirim@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır