Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda homosistein düzeyleri
Zekiye YAVUZ1, Ahmet URSAVAŞ1, Ercüment EGE1, Yeşim OZARDA ILÇOL2, Mehmet KARADAĞ1,
Esra UZASLAN1, R. Oktay GÖZÜ1

1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
2 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Bursa.
ÖZET
Obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS) olan hastalarda, kardiyovasküler hastalıkların gelişim mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Homosisteinin ateroskleroz gelişimindeki rolü son 10 yılda iyi tanımlanmıştır. Bu çalışmadaki amacımız, OUAS ile kontrol grubunun serum homosistein düzeylerini karşılaştırmaktır. Bu prospektif çalışmaya, yaş, cinsiyet, sigara, beden kitle indeksi ve koroner arter hastalığı (KAH) açısından benzer özellikte, 62 OUAS ve 12 kontrol olgusu dahil edildi. Serum homosistein düzeyi, OUAS'ta kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde yüksekti (13.5 ± 6.0 µmol/L, 10.2 ± 2.9 µmol/L, p= 0.03), Lojistik regresyon analizinde, serum homosistein düzeyi yüksekliği için OUAS (Odds ratio: 9.08 %95 GA 2.347-35.120; p= 0.001), yaş, sigara, diyabet ve KAH'dan bağımsız risk faktörü olarak saptandı. OUAS hastalarında kardiyovasküler hastalıkların gelişiminde, homosisteinin önemli bir faktör olabileceği sonucuna vardık.
Anahtar Kelimeler: Obstrüktif uyku apne sendromu, homosistein.
SUMMARY
Homocysteine levels in patients with obstructive sleep apnea syndrome
Zekiye YAVUZ1, Ahmet URSAVAŞ1, Ercüment EGE1, Yeşim OZARDA ILÇOL2, Mehmet KARADAĞ1,
Esra UZASLAN1, R. Oktay GÖZÜ1

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Uludağ University, Bursa, Turkey,
2 Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Uludağ University, Bursa, Turkey.
The exact mechanism of development of cardiovascular disease in patients with obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) remains to be unknown. The role of homocystein in atherosclerotic disease process has become well established over the past ten years. Our aim was to study to compare homoscysteine levels between OSAS and control levels. Sixty-two subjects with OSAS and twelve similar controls in age, gender, body mass index, smoking and coronary heart disease were included in this prospective study. Serum levels of homocysteine (13.5 ± 6.0 µmol/L vs. 10.2 ± 2.9 µmol/L, p= 0.03) in the OSAS group were significantly greater than those in the control group. Logistic regression analyses showed that OSAS (Odds ratio: 9.08 95% CI 2.347-35.120; p= 0.001) was independent risk factors for high levels of serum homocysteine in age, smoking status, diabetes mellitus and coronary heart disease. We conclude that homocysteine may be an important factor for development of cardiovascular disease in patients with OSAS.
Key Words: Obstructive sleep apnea, homocysteine.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Ahmet URSAVAŞ,
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
16059 Görükle, BURSA - TURKEY
e-mail: ahmetursavas@gmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır