Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Evaluation of the weaning process in COPD patients with acute respiratory failure
Tülay YARKIN, Zuhal KARAKURT, Yasemin BÖLÜKBAŞI, Özlem YAZICIOĞLU MOÇİN, Hilal ALTINÖZ,
Nalan ADIGÜZEL, Gökay GÜNGÖR

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul.
ÖZET
Akut solunum yetmezliği nedeniyle solunumsal yoğun bakım ünitesine kabul edilen kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan olgularda invaziv mekanik ventilasyondan ayırma süresinin (AS) belirgin farklılıklar gösterdiği gözleminden hareketle retrospektif kohort çalışma planladık. Çalışmaya invaziv mekanik ventilasyon sonrası başarıyla ekstübe edilen 59 KOAH olgusu alındı. Ayırma modu olarak hastaların çoğunda SIMV + PSV kullanıldı. Çalışma popülasyonu AS'ye göre iki gruba ayrıldı: Grup 1: AS ≤ 24 saat (n= 32), grup 2: AS > 24 saat (n= 27). Gruplar demografik ve klinik özellikleri, vital bulguları, arter kan gazları, laboratuvar bulguları ve tedavi özellikleri açısından karşılaştırıldı. Ortalama AS grup 1'de 13 ± 8 saat, grup 2'de 58 ± 34 saat bulundu (p< 0.001). Lojistik regresyon analizinde AS'nin 24 saatten uzun olması için prediktif faktörler: Bazal kalp hızının yüksek olması, ayırma gününde pH'nın alkalotik olması, midazolam infüzyon süresi ve akciğer grafisinde amfizematöz bulguların baskın olması. Sonuç olarak, KOAH'ta mekanik ventilatörden ayırma süresinin hasta ve hastalığa ait özelliklerin yanı sıra tedavi özelliklerinden de etkilenebileceği kanısındayız.
Anahtar Kelimeler: Akut solunum yetmezliği, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, invaziv mekanik ventilasyon, mekanik ventilasyondan ayırma.
SUMMARY
Evaluation of the weaning process in COPD patients with acute respiratory failure
Tülay YARKIN, Zuhal KARAKURT, Yasemin BÖLÜKBAŞI, Özlem YAZICIOĞLU MOÇİN, Hilal ALTINÖZ,
Nalan ADIGÜZEL, Gökay GÜNGÖR

Respiratory Intensive Care Unit, Süreyyapaşa Chest Diseases and Chest Surgery Teaching Hospital,
İstanbul, Turkey.
Based on our observations in chronic obstructive pulmonary disease (COPD) patients admitted to our respiratory intensive care unit due to acute respiratory failure suggesting a significant variation in weaning duration (WD), we conducted a retrospective cohort study in such patients. Fifty-nine patients successfully extubated following invasive mechanical ventilation were included. Syncronized intermittent mandatory ventilation plus pressure support ventilation was used as the weaning mode in mostly. Study population was divided into two groups. Group 1: patients with a WD ≤ 24 hours (n= 32), Group 2: patients with a WD > 24 hours (n= 27). Groups were compared with respect to demographics, vital signs, arterial blood gases, laboratory values, and the treatment characteristics. The average WD was 13 ± 8 and 58 ± 34 hours in group 1 and group 2, respectively (p< 0.001). In the logistic regression analysis, the following factors were found to have a predictive value for a WD > 24 hours: elevated baseline heart rate, alkaline pH at the day of weaning, duration of midazolam infusion, and emphysematous findings on chest X-ray. In conclusion, whether the WD in COPD patients is less or greater than 24 hours is not only determined by the medical treatment administered, but also by the patient and disease characteristics.
Key Words: Acute respiratory failure, chronic obstructive pulmonary disease, invasive mechanical ventilation, weaning from, mechanical ventilation.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Tülay YARKIN,
SOYAK Yenişehir Bambu Evleri A1/58
Ümraniye 34770 İSTANBUL - TURKEY
e-mail: yarkint@superonline.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır