Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Uterus leiomiyosarkoması kaynaklı endobronşiyal metastaz
Haldun Şükrü ERKAL1, Ayşen Sevgi ÖZTÜRK1, Lale KUTLUAY2, Dilek AYDIN3

1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı,
2 Bayındır Hastanesi, Patoloji Bölümü,
3 Bayındır Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, Ankara.
ÖZET
Altmışüç yaşında olan bir kadın hasta dispne, kuru öksürük ve göğüs ağrısı yakınmalarıyla başvurdu. Toraks bilgisayarlı tomografisinde sol akciğerde tama yakın atelektazi bildirildi. Bronkoskopik incelemede, sol ana bronş mukozasında yerleşen ve tama yakın tıkanıklığa yol açan bir kitle lezyonu saptandı. Hastanın tıbbi öyküsünde bir yıl önce uterus leiomiyosarkoması için total abdominal histerektomi ve adjuvan radyoterapi ile tedavi edilmiş olduğu anlaşıldı. Hastaya metastatik leiomiyosarkoma tanısı konularak palyatif radyoterapi ile tedavi edildi. Hasta altı ay sonra toraksı ve pelvisi tutan yaygın hastalıkla başvurdu. Tedaviyi kabul etmeyen hasta bir ay sonra öldü. Uterus leiomiyosarkoması tanısı konulan hastalar, alışılmadık bölgelerde göreceli olarak erken metastazlar ile birlikte, saldırgan bir klinik gidiş izleyebilir.
Anahtar Kelimeler: Uterus, leiomiyosarkoma, endobronşiyal metastaz.
SUMMARY
Endobronchial metastases from a leiomyosarcoma of the uterus
Haldun Şükrü ERKAL1, Ayşen Sevgi ÖZTÜRK1, Lale KUTLUAY2, Dilek AYDIN3

1 Department of Radiation Oncology, Faculty of Medicine, Gazi University, Ankara, Turkey,
2 Department of Pathology, Bayındır Hospital, Ankara, Turkey,
3 Department of Chest Diseases, Bayındır Hospital, Ankara, Turkey.
A 63-year-old woman presented with dyspnea, non-productive cough and chest pain. On computed tomography of the thorax, near total atelectasis of the left lung was reported. On bronchoscopic examination, a mass lesion was observed in the mucosa of the left main bronchus leading to near total obstruction. Her medical history revealed that she had been treated with total abdominal hysterectomy and adjuvant radiation therapy for a leiomyosarcoma of the uterus one year ago. She was diagnosed as having a metastatic leiomyosarcoma and was treated with palliative radiation therapy. Six months later, she presented with disseminated disease involving the thorax and the pelvis. She refused further treatment and died one month later. Patients with leiomyosarcomas of the uterus might follow an aggressive clinical course, with relatively early metastases at unusual sites.
Key Words: Uterus, leiomyosarcoma, endobronchial metastases.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Haldun Şükrü ERKAL,
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı,
44280, MALATYA - TURKEY
e-mail: hserkal@inonu.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır