Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Gebelik ve kist hidatik
Kemal Can TERTEMİZ1, Banu GÖKÇEN2, Ahmet ÖNEN2, Atila AKKOÇLU2

1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir.
ÖZET
Kist hidatik hastalığı (KHH) tüm organları tutabilen ve Türkiye'de prevalansı yüksek bir hastalıktır. Yirmi haftalık gebe hasta hemoptizi ve dispne ile başvurdu. Akciğer grafisinde bilateral homojen dansite artışları görüldü. Kist hidatik (KH) tanısıyla gebeliğin sonlandırılması veya takibi önerildi. Gebeliğin sonlandırılmasını reddeden hasta 11 ay sonra hemoptizi ve senkop ile başvurdu. Sağda kaviter lezyon, plevral efüzyon, pnömotoraks ve solda kaviter lezyon görüldü. Perfore KH düşünülerek sağ tüp torakostomi ve KH'ye yönelik operasyon yapıldı. KH gebelikte salgılanan hormonlar nedeniyle büyüyebildiğinden rüptüre olup anafilaktik şok ve kanamaya neden olabilir. Gebelik ve KHH beraberliğinin nadir görülmesi ve tedavisinde fikir birliği olmaması nedeniyle olguyu sunduk.
Anahtar Kelimeler: Gebelik, kist hidatik hastalığı, tedavi.
SUMMARY
Pregnancy and hydatid cyst
Kemal Can TERTEMİZ1, Banu GÖKÇEN2, Ahmet ÖNEN2, Atila AKKOÇLU2

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey,
2 Department of Chest Surgery, Faculty of Medicine, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey.
Cyst hydatid disease (CHD) can be localized in every organ and frequently seen in Turkey. Twenty weeks pregnant woman was admitted with hemoptysis and dyspnea. Chest X-ray revealed bilateral homogeneous dansities. We planned to end pregnancy or follow untill term, as diagnosis of CHD. The patient refused delivery. Eleven months later she was admitted with haemoptysis and syncope. Chest X-ray showed cavitary lesion, pleural effusion, pneumothorax in right lung and another cavitary lesion in left. Tube thoracostomy performed with the diagnosis of perforated cyst hydatid (CH) and the patient operated. CH may enlarge in pregnancy. Cyst rupture can cause anaphylactic shock and hemoptysis. Pregnancy and CHD occur occasionally together and there is no consensus about treatment.
Key Words: Pregnancy, cyst hydatid disease, treatment.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Kemal Can TERTEMİZ,
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
İnciraltı İZMİR - TURKEY
e-mail: tkemalcan@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır