Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Mediastenin dev atipik lipomatöz tümörü
Rıza DOĞAN1, Murat KARA1, Alkın YAZICIOĞLU1, Sevgen ÖNDER2

1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı,
2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara.
ÖZET
İyi diferansiye liposarkom olarak da adlandırılan atipik lipomatöz tümörler adipositik tümörlerin ara veya lokal agresif formudur. Bu tümörler mediastende nadiren yerleşir ve eksizyon sonrası potansiyel nüks riski taşır. Bu olgu sunumunda mediastende lokalize olan ve cerrahi olarak eksize edilen dev atipik lipomatöz tümörlü bir hasta sunuyoruz. Hasta nüks gelişmeden postoperatif 17. ayda asemptomatik olarak izlenmektedir. Cerrahi, mediastinal liposarkomların tedavisinde en iyi seçenektir.
Anahtar Kelimeler: Lipomatöz tümör, liposarkom, mediasten.
SUMMARY
Giant atypical lipomatous tumor of the mediastinum
Rıza DOĞAN1, Murat KARA1, Alkın YAZICIOĞLU1, Sevgen ÖNDER2

1 Department of Chest Surgery, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey,
2 Department of Pathology, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey.
Atypical lipomatous tumors, so-called well differentiated liposarcomas are the intermediate or locally aggressive form of adipocytic tumors. Mediastinum is an uncommon localization for these tumors and they have a potential risk of recurrence following excision. We herein report a case with a giant atypical lipomatous tumor located at the mediastinum that was surgically excised. The patient is free of recurrence and asymptomatic at postoperative 17 months. Surgery remains as the treatment of choice for mediastinal liposarcomas.
Key Words: Lipomatous tumor, liposarcoma, mediastinum.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Murat KARA,
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı,
Sıhhiye 06100 ANKARA - TURKEY
e-mail: mkara@hacettepe.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır