Türkçe       English

<< Geri Yazdır
İnfantil astımı olan en küçük netherton hastası
Ebru KUTSAL1, Kıvılcım GÜCÜYENER2, Arzu BAKIRTAŞ2, Nilüfer ELDEŞ1, Murat ÖZTAŞ3,
Ayşe DURSUN4

1 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Zonguldak,
2 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,
3 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı,
4 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara.
ÖZET
Netherton sendromu iktiyozis, atopi, bambu saç ve aralıklı aminoasidüri ile karakterize bir sendromdur. Yenidoğan ve küçük bebeklerde eritrodermi belirgin olup, netherton sendromuna ait diğer klinik ve histopatolojik bulgulara az rastlanır. Ciddi solunum sıkıntısı, yaygın eritrodermisi, kırılgan saçları ve erken dönemde infantil astım klinik bulgularıyla karşımıza çıkan altı aylık kız hastayı bildirmeyi gerekli gördük.
Anahtar Kelimeler: Netherton sendromu, bambu saç, aralıklı aminoasidüri, infantil astım.
SUMMARY
Youngest netherton patient with infantile asthma
Ebru KUTSAL1, Kıvılcım GÜCÜYENER2, Arzu BAKIRTAŞ2, Nilüfer ELDEŞ1, Murat ÖZTAŞ3,
Ayşe DURSUN4

1  Department of Children's Health and Diseases, Faculty of Medicine, Zonguldak Karaelmas University, Zonguldak, Turkey,
2 Department of Children's Health and Diseases, Faculty of Medicine, Gazi University, Ankara, Turkey,
3  Department of Dermatology, Faculty of Medicine, Gazi University, Ankara, Turkey,
4 Department of Pathology, Faculty of Medicine, Gazi University, Ankara, Turkey.
Netherton syndrome is a very rare disorder characterized with icthyosis, atopy, bamboo hair and intermittant aminoaciduria. The specifity of clinical and histopathological features of netherton syndrome is low in neonates and young infants who presents with predominating erythrodermia. Being the youngest infant presenting with the symptoms of infantile asthma we found it worth to report a six months old girl presenting with the feature of severe respiratory distress, generalized erythrodermia, and brittle hair.
Key Words: Netherton syndrome, bamboo hair, intermittant aminoaciduria, infantile asthma.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Ebru KUTSAL,
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,
ZONGULDAK - TURKEY
e-mail: ebkut@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır