Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Asbeste bağlı radyolojik bulguları olan akciğer kanserli hastaların özellikleri
Güntülü AK1, Muzaffer METİNTAŞ1, Selma METİNTAŞ2, Sinan ERGİNEL1, Füsun ALATAŞ1,
Hüseyin YILDIRIM1, Emel KURT1

1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
2 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Eskişehir.
ÖZET
Bu çalışmanın amacı; asbest teması ve asbeste bağlı radyolojik bulguları olan akciğer kanserli hastalarla asbest teması olmayan akciğer kanserli hastaların özelliklerini karşılaştırmaktır. Değerlendirilen 766 akciğer kanserli hastanın, 607'sinin asbest teması öyküsü ve asbeste bağlı radyolojik bulgusu yoktu, 88'inin asbest temas öyküsü ve asbeste bağlı radyolojik bulgusu vardı. Kalan 71 hastanın ise mesleksel asbest teması ve asbeste bağlı radyolojik bulgusu yoktu, ancak kırsal temas öyküsünü net alamadığımız için bu 71 hastanın verilerini çalışma dışında bıraktık. Asbest teması öyküsü ve asbeste bağlı radyolojik bulgusu olmayan hastalar ile temas öyküsü ve asbeste bağlı radyolojik bulguları olan hastalar yaş, cinsiyet, sigara öyküsü, semptomlar ve semptom süresi, fizik muayene bulguları, tümörün histolojik tipleri, göğüs radyografisi bulguları, tümörün yerleşim yeri, evresi ve sağkalım bakımından kıyaslandı. Asbeste bağlı radyolojik bulguları olan akciğer kanserli hastalar asbest temas öyküsü olmayan hastalardan daha yaşlıydı. Bu hastalar arasında erkek hasta ve sigarayı bırakmış olan hasta oranı daha fazlaydı. İki grup arasında semptomlar, semptom süresi, fizik muayene bulguları, tümörün histolojik tipi, göğüs radyografisi bulguları, evre ve ortanca sağkalım bakımından fark yoktu. Asbeste bağlı radyolojik bulguları olan grupta tümörün orijini akciğerin periferal alanları ve alt zonlarıydı. Asbeste bağlı radyolojik bulguları olan hastaları değerlendirirken, göğüs radyografisinde akciğerlerin periferal alanlarının ve alt zonlarının akciğer kanseri yönünden daha dikkatli değerlendirilmesini öneriyoruz.
Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, asbest, radyoloji, epidemiyoloji.
SUMMARY
Characteristics of lung cancer patients with asbestos-related radiological findings
Güntülü AK1, Muzaffer METİNTAŞ1, Selma METİNTAŞ2, Sinan ERGİNEL1, Füsun ALATAŞ1,
Hüseyin YILDIRIM1, Emel KURT1

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Eskişehir Osmangazi University, Eskişehir, Turkey,
2 Department of Public Health, Faculty of Medicine, Eskişehir Osmangazi University, Eskişehir, Turkey.
The purpose of the current study was to compare the characteristics of lung cancer patients who had exposure to asbestos and asbestos-related radiological findings (ARRF) to the characteristics of patients who had no exposure. Of the 766 lung cancer patients evaluated, 607 had no exposure to asbestos and no ARRF, 88 had ARRF and a history of exposure, remaining 71 patients had no exposure to asbestos occupationally and no ARRF, but we could not obtain environmental exposure history from them. So we excluded these 71 patients' data. The study patients were compared with respect to age, gender, smoking history, duration and nature of symptoms, findings on physical examination, tumor histological types, chest X-ray (CXR) findings, tumor site and stage, and survival. Lung cancer patients with ARRF were more often males, former smokers, and older than patients with no history of exposure to asbestos. There were no differences between the groups of patients in terms of the duration of symptoms, the distribution of symptoms, the findings on physical examination, tumor histological type, and the CXR findings. There was no difference between the two groups of patients in the distribution among tumor stages and median survival. The anatomic site of origin of the tumor in the group with ARRF was peripheral and in the lower zone of the lung. We suggest that specific attention should be given to the peripheral and lower zones of the lungs on CRX during the evaluation of the patients with ARRF for lung cancer.
Key Words: Lung cancer, asbestos, radiology, epidemiology.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Güntülü AK,
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
26000 ESKİŞEHİR - TURKEY
e-mail: guntuluak@mynet.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır