Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Mesleksel, çevresel maruziyetler ve akciğer sağlığı ilişkisi
Nuray KÖMÜS1, Sinem ALBAYRAK2, Hülya ELLİDOKUZ3, Arif Hikmet ÇIMRIN4

1 Nizip Devlet Hastanesi, Gaziantep,
2 Karasu Devlet Hastanesi, Sakarya,
3 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı,
4 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir.
ÖZET
Yaşam özellikleri ile mesleksel ve çevresel maruziyetlerin akciğer sağlığı üzerindeki etkileri bilinmektedir. Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye'de bu tür maruziyet riski yüksektir ve konu ile ilgili bilgi çok kısıtlıdır. Bu çalışmada amaç, kliniğimizde yatarak tedavi edilen olguların genel yaşam özelliklerinin ortaya konulması ve solunumsal maruziyetlerle akciğer hastalıklarının ilişkisini araştırmaktır. Bir yıl süresince kliniğimizde yatarak izlenen olguların mesleksel ve çevresel maruziyeti ayrıntılı olarak sorgulandı ve hastalıkları ile ilişkisi araştırıldı. Akciğer kanseri, kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve pnömoni en sık yatış nedeni idi. Hava yolu hastalığı erkeklerde 1.93 kat fazla saptandı. Akciğer kanseri riski sigara içenlerde 6.36, sigara içip bırakmış olanlarda 4.28, il merkezinde doğanlarda 2.19 kat fazla bulundu. Hava yolu hastalığı riski ise betonarme evde yaşayanlarda 2.12 kat, riskli ısınma araçlarından birini kullananlarda 1.70 kat fazlaydı. İş grubuna göre hastalık dağılımı incelendiğinde memur, çiftçi, öğretmen ve astsubaylarda akciğer kanseri; işçi, ev hanımı ve ticaret ile uğraşanlarda diğer hastalıklar ön sırada yer almaktaydı. Mevcut sosyoekonomik koşullar nedeniyle çevresel ve mesleksel maruziyet sık ve karmaşık hale gelmektedir. Tütün dumanı maruziyeti akciğer sağlığı açısından en önemli tehdit unsuru iken, yaşam boyu genel çevre ya da iş yeri ortamından kaynaklanan maruziyetler de dikkate alınmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Mesleksel maruziyet, çevresel maruziyet, çevresel tütün dumanı, biomass, sosyoekonomik durum.
SUMMARY
Occupational and environmental exposures and relations with pulmonary health
Nuray KÖMÜS1, Sinem ALBAYRAK2, Hülya ELLİDOKUZ3, Arif Hikmet ÇIMRIN4

1 Nizip State Hospital, Gaziantep, Turkey,
2 Karasu State Hospital, Sakarya, Turkey,
3 Department of Public Health, Faculty of Medicine, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey,
4 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey.
The effects of living conditions and occupational and environmental exposures on pulmonary health are well known. Turkey, as a developing country, has a high risk of occupational and environmental exposure, and knowledge on the issue is limited. To prove the general living conditions of the inpatients in our clinic, and to study relation of pulmonary diseases with respiratory exposures. Detailed history of occupational and environmental exposure of the subjects who were followed as inpatients has been examined, and the relation with their diseases has been evaluated. Lung cancer, chronic obstructive pulmonary disease, and pneumonia were the most common reasons for hospitalization. Respiratory disease was observed 1.93 times more in males. The risk of lung cancer was 6.36 times higher in smokers, 4.28 times more in exsmokers, and 2.19 times more in subjects living in downtown. And the risk of respiratory disease was 2.12 times in the dwellers of concrete buildings, and 1.70 times in subjects utilizing one of the risky heating equipment. When the disease distribution was examined in accordance with the occupational groups, civil servants, farmers, teachers, and petty officers were more prone to lung cancer, whereas, workers, housewives, and merchants were inclined to other diseases. Environmental and occupational exposure becomes frequent and complicated because of the current socioeconomic conditions. While exposure to tobacco smoke becomes the most important threat, exposures resulting from the common environment or job ambients should also be taken into consideration.
Key Words: Occupational exposure, environmental exposure, passive smoking, biomass, socioeconomic status.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Nuray KÖMÜS,
Nizip Devlet Hastanesi
27320 GAZİANTEP - TURKEY
e-mail: nkomus@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır