Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Mycoplasma pneumoniae'ya bağlı yoğun parapnömonik efüzyonlu bir olgu sunumu
Cumhur AYDEMİR1, Gonca Handan ÜSTÜNDAĞ1, Nilüfer ELDEŞ1, Ebru KUTSAL1, Recep POLAT1,
Varım NUMANOĞLU2

1 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,
2 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Zonguldak.
ÖZET
Mycoplasma pneumoniae infeksiyonu genellikle hafif seyirli ve kendini sınırlayıcıdır. Parapnömonik efüzyon M. pneumoniae pnömonisinde sık görülmez. Parapnömonik efüzyonun tedavisi makrolid grubu antibiyotikler ve göğüs tüpü ile yeterli plevral drenajın sağlanmasıdır. Bu yazıda yoğun parapnömonik efüzyonla komplike olan M. pneumoniae infeksiyonlu bir çocuk olgu sunulmuştur. Hastamızda uzamış ateş ve solunum sıkıntısı mevcuttu. Göğüs tüpü ile drenajı takiben pnömotoraks gözlendi.
Anahtar Kelimeler: Mycoplasma pneumoniae, parapnömonik efüzyon, çocuk.
SUMMARY
Massive parapneumonic effusion caused by Mycoplasma pneumoniae in a child: A case report
Cumhur AYDEMİR1, Gonca Handan ÜSTÜNDAĞ1, Nilüfer ELDEŞ1, Ebru KUTSAL1, Recep POLAT1,
Varım NUMANOĞLU2

1 Department of Children's Health and Diseases, Faculty of Medicine, Zonguldak Karaelmas University,
  Zonguldak, Turkey,
2 Department of Children's Surgery, Faculty of Medicine, Zonguldak Karaelmas University, Zonguldak, Turkey.
Mycoplasma pneumoniae infection is usually mild course and self-limited. Parapneumonic effusion is not a common feature of M. pneumoniae. The treatment of parapneumonic effusion is macrolides and chest tube with adequate pleural drainage. We report here on a child with M. pneumoniae infection complicated by massive parapneumonic effusion. Protracted course of fever and respiratory distress was noted in patient. Pneumothorax was occured subsequent to chest tube drainage.
Key Words: Mycoplasma pneumoniae, parapneumonic effusion, child.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Cumhur AYDEMİR,
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,
ZONGULDAK - TURKEY
e-mail: chaydemir@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır