Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Trakeosel; nadir bir klinik antite
Rasih YAZKAN1, Berkant ÖZPOLAT1, Hikmet FIRAT2

1 SB Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği,
2 SB Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara.
ÖZET
Trakeosel trakeal mukoz membranın herniasyonudur ve literatürde çok nadir olarak rapor edilmiştir. Konjenital defekt veya sonradan kazanılmış bir lezyon şeklinde olabilir. Travmalar, yüksek basınçlı yaralanmalar, uzun sürede sonlandırılmış trakeostomiler, obstrüktif trakea hastalıkları, tekrarlayan infeksiyonların trakeanın mukus glandlarının kanallarını tıkaması ve dilatasyonuna sebep olması gibi faktörler etyolojide rol oynar. En iyi tanı yöntemleri endoskopik muayene ve bilgisayarlı toraks tomografisidir. Kazanılmış trakeoselde tedavi yaklaşımı öncelikle konservatif olmalı ancak semptomatik olgularda cerrahi tercih edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Trakea hastalıkları, spiral bilgisayarlı tomografi, bronkoskopi.
SUMMARY
Tracheocele; a case of rare clinical entity
Rasih YAZKAN1, Berkant ÖZPOLAT1, Hikmet FIRAT2

1  Department of Cardiovascular Surgery, Ministery of Health Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt
Teaching and Research Hospital, Ankara, Turkey,
2  Department of Chest Diseases, Ministery of Health Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Teaching and
Research Hospital, Ankara, Turkey.
Tracheocele is a herniation of the tracheal mucous membrane and it is rarely reported in the literature. It may be a congenital defect or an acquired lesion. Traumas, high pressure injuries, long lasting tracheostomy, obstructive tracheal diseases, recurrent infections of the mucous glands of the trachea with subsequent ductal obstruction and dilatation may play a role at the etiology. The best diagnostic procedures are endoscopic examination and computed tomography. The management of acquired tracheocele is primarily conservative, but surgical intervention may be indicated for symptomatic cases.
Key Words: Tracheal disease, spiral computed tomography, bronchoscopy.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Berkant ÖZPOLAT,
Kızılırmak Sokak No: 61/25
06640 Kızılay ANKARA - TURKEY
e-mail: berkantozpolat@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır