Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Ailevi akdeniz ateşi olan bir hastada interferon tedavisine bağlı sarkoidoz gelişimi
Gül Şerife ÖZ1, Salih EMRİ2, Şule APRAŞ BİLGEN3

1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Genel Dahiliye Ünitesi,
2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
3 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Ünitesi, Ankara.
ÖZET
Ailevi akdeniz ateşi tanısıyla kolşisin tedavisinde olan 42 yaşındaki erkek hasta, eforla nefes darlığı yakınmasıyla başvurdu. Hastanın daha önce interferon-alfa (IFN-α) kullanım öyküsü vardı. Göğüs radyografisinde her iki akciğerde difüz retikülonodüler opasiteler görüldü. Bilgisayarlı toraks tomografisinde mediastinal ve bilateral hiler lenfadenopatiler, translusent dansiteler, konsolidasyonlar, retiküler opasiteler ve subplevral milimetrik kistik alanlar mevcuttu. Solunum fonksiyon testlerinde difüzyon ve vital kapasite bozuklukları saptandı. Histopatolojik değerlendirme granülomatöz lenfadenitle uyumluydu. Hastaya pulmoner sarkoidoz tanısı kondu. Hasta, IFN'ye bağlı sarkoidozun özelliklerine sahip olmakla birlikte, IFN tedavisinin kesilmesiyle semptomların gelişimi arasında 42 ay vardır ve bu süre genel olarak beklenenden uzundur. Bu hastada IFN-α kullanım öyküsü, IFN tedavisi ve sarkoidoz gelişimi arasındaki olası birliktelik nedeniyle, sarkoidozdan şüphelenmemizi sağladı.
Anahtar Kelimeler: Ailevi akdeniz ateşi, interferon-alfa (IFN-α), Th1 cevabı, granülom formasyonu, sarkoidoz.
SUMMARY
Development of interferon induced sarcoidosis in a patient with familial mediterranean fever
Gül Şerife ÖZ1, Salih EMRİ2, Şule APRAŞ BİLGEN3

1  Division of General Internal Medicine, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine,
Hacettepe University, Ankara, Turkey,
2  Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey,
3  Division of Rheumatology, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine,
Hacettepe University, Ankara, Turkey.
A 42-year-old male patient, who had been on colchicine therapy for familial mediterranean fever admitted with dyspnea on exertion. He had a history of interferon-alpha (IFN-α) administration. The chest X-ray showed diffuse distribution of reticulonodular opacities in both lungs. A computerized tomography scan of the lungs revealed mediastinal and bilateral hilar lymphadenopathies, translucent densities, consolidations, reticular opacities and subpleural milimetric cystic spaces. Pulmonary-function studies demonstrated defects in diffusing and vital capacity. Histopathological evaluation was compatible with granulomatous lymphadenitis. The patient was diagnosed as having pulmonary sarcoidosis. He reflects the characteristics of IFN-induced sarcoidosis, but the duration between the cessation of IFN therapy and the development of symptoms is 42 months, which is longer than usually expected. In this case, history of IFN-α administration led us to suspect sarcoidosis because of a possible association between IFN therapy and the development of sarcoidosis.
Key Words: Familial mediterranean fever, interferon-alpha (IFN-α), Th1 response, granuloma formation, sarcoidosis.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Şule APRAŞ BİLGEN,
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,
İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Ünitesi,
06100 Sıhhiye ANKARA - TURKEY
e-mail: sapras@hacettepe.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır