Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Çocukluk çağında persiste eden atelektazinin nadir bir nedeni: Mukoepidermoid karsinom
Ayhan SÖĞÜT, Özge YILMAZ, Hasan YÜKSEL

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Allerji
Bilim Dalı ve Solunum Birimi, Manisa.
ÖZET
On iki yaşındaki erkek hasta wheezing, öksürük ve bronkopnömoni şeklinde tekrarlayan alt solunum yolu yakınmaları ve düşmeyen ateş nedeniyle bakteriyel endokardit ön tanısıyla kliniğimize başvurdu. Fizik muayenesinde solunum sesleri sol alt zonda azalmıştı. Kalp sesleri ve ekokardiyografisi normal olarak saptandığı için bakteriyel endokardit ekarte edildi. Akciğer grafisi ve bilgisayarlı tomografisinde sol alt lobda konsolidasyon ve atelektazik görünüm vardı. Uygun antibiyoterapi, bronkodilatör tedavi ve postüral drenaja rağmen atelektazik görünüm persiste etti. Fiberoptik fleksibl bronkoskopi (FFB) ile sol alt lob bronşunu tamamen tıkayan tümöral kitle saptandı. Açık akciğer biyopsi materyalinin patolojik incelemesinde düşük dereceli mukoepidermoid karsinoma tanısı kondu. Olguya sol alt lobektomi uygulandı. Hasta operasyondan 12 ay sonra iyi idi. Yineleyen alt solunum yolu semptomları, persiste eden atelektazisi ya da fokal infiltratif görünümü olan hastalarda erken dönemde FFB yapılması uygun olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Atelektazi, çocukluk çağı, akciğer, mukoepidermoid tümör.
SUMMARY
A rare cause of persistent atelectasis in childhood: Mucoepidermoid carcinoma
Ayhan SÖĞÜT, Özge YILMAZ, Hasan YÜKSEL

Division of Pediatric Allergy and Pulmonology Unit, Department of Children's Health and Diseases,
Faculty of Medicine, Celal Bayar University, Manisa, Turkey.
A 12-year-old boy presented to our clinic with recurrent lower respiratory tract symptoms that are wheezing, cough, bronchopneumonia, and fever and with a diagnosis of bacterial endocarditis. Physical examination revealed that breath sounds diminished in the left lower lobe. Because cardiac sounds and echocardiography were normal bacterial endocarditis was excluded. Chest radiograph and computerized tomography scan showed a left lower lobe atelectasis and consolidation. Despite medical therapy including antibiotics, bronchodilator etc, atelectasis persisted. Fiberoptic flexible bronchoscopy (FFB) revealed a tumor that totally obstructed the left lower lobe bronchus. Open lung biopsy revealed a low-grade mucoepidermoid carcinoma. Left lower lung lobectomy was performed. The patient is in good condition 12 months after the operation. We proposed that FFB should be performed earlier in patients with recurrent lower respiratory symptoms who have persistent atelectasis or unifocal infiltration.
Key Words: Atelectasis, childhood, lung, mucoepidermoid tumor.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Ayhan SÖĞÜT,
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,
Çocuk Allerji Bilim Dalı ve Solunum Birimi,
45020 MANİSA - TURKEY
e-mail: ayhansogut29@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır