Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Çocukluk çağında tüberkülozun farklı klinik formları: Üç olgu
Ayten PAMUKÇU UYAN, Gökhan BAYSOY

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Bolu.
ÖZET
Çocukluk çağı tüberkülozu (Tbc) morbidite ve mortalitenin önemli bir nedenidir ve tahminlere göre tüm olguların %95'i gelişmekte olan ülkelerde bulunur. Gelişmiş ülkelerde çocukluk çağı Tbc'sinin tüm olgulara katkısı %3-6 iken, gelişmekte olan ülkelerde bu oran daha büyüktür (%15-20). Tbc'nin tanısı çocuklarda oldukça güçtür, nadiren doğrulanır ve çoğunlukla klinik bulgular, semptomlar, erişkin ile temas hikayesi ve özel araştırmalara dayandırılır. Çocuklarda Tbc, az sayıda basil içeren yapısından dolayı, genellikle yayma negatiftir. Mycobacterium tuberculosis kültürü ile bakteriyolojik doğrulama tanıda altın standarttır, ancak nadiren %30-40'ı geçer. Bu yazıda, Tbc tanısı alan ve tedavi edilen üç farklı Tbc olgusunu sunmak istedik.
Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı tüberkülozu.
SUMMARY
Different clinical form of tuberculosis in childhood: Three cases
Ayten PAMUKÇU UYAN, Gökhan BAYSOY

Department of Children's Health and Diseases, İzzet Baysal Faculty of Medicine, Abant İzzet Baysal
University, Bolu, Turkey.
Childhood tuberculosis (Tbc) is an important cause of morbidity and mortality and the highest case burden, an estimated 95% of all Tbc cases is found in developing countries. Although childhood Tbc contributes to only 3-6% of the total caseload in industrialized countries, it makes up a large proportion (15-20%) of all Tbc cases in developing countries. The diagnosis of tuberculosis in children is quite difficult and seldom confirmed and is based mainly on clinical signs, symptoms, history of contact with adult and special investigations. Tbc in children, which is paucibacillary in nature, is usually smear-negative. Bacteriological confirmation by culture of Mycobacterium tuberculosis the gold standard of diagnosis, but rarely exceeds 30-40%. In this writing, we report three different cases those are diagnosed as a Tbc and treated.
Key Words: Childhood tuberculosis.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Ayten PAMUKÇU UYAN,
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
İzzet Baysal Tıp Fakültesi,
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,
14280 BOLU - TURKEY
e-mail: uyan_a@ibu.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır