Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Akciğer kanserinde sitotoksik ilaçların tümör içine direkt enjeksiyonu ile
uygulanan endobronşiyal kemoterapi
Firuz ÇELİKOĞLU1, Çiğdem PAPİLA2, Seyhan İ. ÇELİKOĞLU2

1 İstanbul Üniversitesi, Akciğer ve Tüberküloz Enstitüsü,
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul.
ÖZET
Endobronşiyal intratümöral kanser kemoterapisi (EİTK), bir veya birden fazla sitotoksik ilacın fleksibl bronkoskop aracılığıyla bir kateter-iğneden doğrudan doğruya tümör dokusu içine enjekte edilmesiyle uygulanan girişimsel bir bronkoskopi yöntemidir. EİTK, hava yolu içinde yer alan tümör kitlesi üzerindeki etkisinin yanında tümöre komşu dokulardaki kanser hücrelerini de tahrip etmesiyle özellik gösterir. Termik ve mekanik girişimsel bronkoskopi yöntemlerinden farklı olarak normal hücrelere zarar vermeksizin, kanserli hücreler üzerinde spesifik bir etki yapar. Bu spesifik etki prensip bakımından brakiterapi ve fotodinamik tedavinin etkisine benzer. Tümör içine enjeksiyonla verilen ilaç kanserli hücreleri nekrozlaştırdığı halde ortadan kaldıramaz. Bu bakımdan obstrüksiyonun acilen açılması gereken durumlarda endobronşiyal tümör kitlesinin mekanik veya termik girişimsel yöntemlerle ortadan kaldırılması gerekir. EİTK'nin radyoterapi veya cerrahi tedaviden önce kullanıldığı zaman lökorejyonel bir kemoterapi işlevi yaptığı öne sürülmüştür. Tümör içine enjeksiyonun intravenöz kemoterapiye nazaran en önemli avantajı, tümör kitlesi içinde yüksek ilaç konsantrasyonu sağlandığı halde, sistemik toksik bir etkinin oluşmamasıdır. Hasta için hiçbir risk taşımayan, hastane için özel bir donanım masrafı gerektirmeyen bu yöntem girişimsel bronkoskopi uygulanan özelleşmiş merkezlerde kolayca uygulanabilir. Bu derlemede, metodun bilimsel ilkeleri açıklanarak endoluminal yerleşim bulunan akciğer kanseri olgularında diğer standart kanser tedavileriyle beraber kullanıldığı takdirde sağlayacağı potansiyel fayda irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: İntratümöral kemoterapi, akciğer kanseri, girişimsel bronkoloji, intratümöral sisplatin enjeksiyonu, neoadjuvant lokal kemoterapi.
SUMMARY
Endobronchial chemotherapy by direct injection of cytotoxic drugs into the tumor in lung cancer
Firuz ÇELİKOĞLU1, Çiğdem PAPİLA2, Seyhan İ. ÇELİKOĞLU2

1 Institute of Lung Diseases and Tuberculosis, İstanbul University, İstanbul, Turkey,
2 Department of Internal Medicine, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul University, İstanbul, Turkey.
Intratumoral injection of one or several conventional cytotoxic drugs directly into the tumoral tissue through a flexible bronchoscope by means of an ordinary needle-catheter which is called "endobronchial intratumoral chemotherapy (EITC)" is a therapeutic paradigm of bronchoscopic interventional procedure. The achievement of intratumoral chemotherapy should never be considered merely an ablation technique of endobronchial tumor bulk alike the other endoscopic ablative procedures; but, it exerts most importantly an additional chemotherapeutic specific effect on malignant cells through the action of cytotoxic drug. Owing to its specific effect it has a similarity to brachytherapy and photodynamic therapy. Indeed, in addition to the advantage of the initial eradication of tumoral burden inside the airway lumen in conjunction with mechanical resection, intratumoral delivery of cytotoxic drugs also provides a loco-regional neo-adjuvant therapy for irradiation or surgery. It is a real chemotherapy which differs from intravenous chemotherapy only by its route of delivery. The advantages of intratumoral injection technique include an increased precision in the local delivery of therapeutic materials, complete perfusion of the lesion, higher local tissue concentrations, as well as fewer systemic side effects. The endobronchial intratumoral chemotherapy has not any adverse effect for the patients, does not require any additional instrumentation and could be easily performed in any specialized interventional bronchoscopy unit. In this comprehensive review of "endobronchial intratumoral chemotherapy via-needle catheter", our objective is to define and categorize the efficiency of this therapeutic paradigm of bronchoscopic intervention.
Key Words: Intratumoral chemotherapy, lung cancer, interventional bronchology, intratumoral cisplatin injection, neoadjuvant local chemotherapy.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Firuz ÇELİKOĞLU,
Ürgüplü Caddesi No: 16 Yeşilyurt
34149 İSTANBUL - TURKEY
e-mail: seyhan@celikoglu.biz
[ PDF ]
<< Geri Yazdır