Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Toplum kökenli pnömonilerde kısa süreli tedavi yaklaşımları
Yılmaz BÜLBÜL, Tevfik ÖZLÜ

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Trabzon.
ÖZET
Antibiyotiklerin uzun süre kullanımı, ilaç direnci gelişimi, kolonizasyonda ve tedavi maliyetinde artış gibi bazı dezavantajları beraberinde getirmektedir. Diğer yandan, birçok pnömoni tanı-tedavi rehberinde ileri sürülen tedavi süreleri arasında farklılıklar söz konusudur. Son yıllarda özellikle yeni florokinolonlar ve makrolidlerle yapılan çalışmalarda, pnömoni tedavisinde antibiyotiklerin kısa süreli kullanımının uzun süreli tedaviler kadar etkin olduğu ve dirençli suşlarla kolonizasyon ve tedavi maliyetleri konusunda avantaj sağladıkları bildirilmiştir. Bu derlemede, güncel literatür ışığında, toplum kökenli pnömonilerde kısa süreli tedaviler gözden geçirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Toplum kökenli pnömoni, tedavi, kısa süreli tedavi.
SUMMARY
Short course antibiotherapies in community-acquired pneumonia
Yılmaz BÜLBÜL, Tevfik ÖZLÜ

Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey.
The use of antibiotics for longer duration contributes to some disadvantageous conditions such as the development of resistant bacteria, increased bacterial colonization and an increase in the costs. In addition, in terms of suggested therapy durations, there are some differences between guidelines for the diagnosis and treatment of pneumonia. In some studies, especially in the studies performed using new flouroquinolon and macrolide antibiotics in recent years, it has been shown that short course antimicrobial therapies for pneumonia are as effective as the traditional long therapies and are advantageous for lowering bacterial colonization and costs. In this article, short course therapy in community-acquired pneumonia is reviewed under the light of current literature.
Key Words: Community-acquired pneumonia, treatment, short-course therapy.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Yılmaz BÜLBÜL,
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
61080, TRABZON - TURKEY
e-mail: bulbulyilmaz@yahoo.com

[ PDF ]
<< Geri Yazdır