Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Çocuklarda kronik akciğer hastalıklarının antibiyotik tedavisinde yeni yaklaşımlar
Ümit ÇELİK, Emine KOCABAŞ

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,
Çocuk İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Adana.
ÖZET
Kronik akciğer hastalıkları, çocukluk çağında hem hasta hem de hekim için önemli sağlık sorunlarından biridir. Tanı yöntemlerindeki gelişmeler sonucu, bu hastalıkların erken dönemde tanımlanması, gelişebilecek komplikasyonların erken tanısı, aşılama yöntemlerinde ilerlemeler ve erken antibiyotik tedavileri sonucu hastaların yaşam sürelerindeki uzama, bu hastalıkları sadece çocukların değil, erişkinlerin de önemli bir sağlık sorunu haline getirilmiştir. Hastalığın prognozunu etkileyen en önemli etmenlerden birisi, üzerine eklenen infeksiyonlardır. Bu yazıda; çocuklarda ve erişkinlerde sık görülen kronik akciğer hastalıklarından olan kistik fibrozis, bronşektazi ve allerjik bronkopulmoner aspergillozda antibiyotik kullanım ilkeleri bu konudaki son gelişmeler eşliğinde tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kronik akciğer hastalıkları, antibiyotik, çocuk.
SUMMARY
New approaches in antibiotic therapies in chronic pulmonary diseases
Ümit ÇELİK, Emine KOCABAŞ

Division of Children Infectious Diseases, Department of Children's Health and Diseases,
Faculty of Medicine, Çukurova University, Adana, Turkey.
Chronic lung diseases are one of the considerable problems in childhood both for physcians and patients. Due to early diagnosis of illness and complications; advances at vaccination methods and antibiotic therapies; life period of patients have been prolonged so not only at childhood but at adults, chronic lung diseases seem to be important healthy problem. One of the most important factors affectting to prognosis of the diseases are concominant infections. This review is an argument of antibiotic usage regimens at cystic fibrosis, bronchiectasis and allergic bronchopulmonary aspergillosis which are the most usual chronic lung diseases seen at childhood and adults.
Key Words: Chronic lung diseases, children, antibiotics.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Emine KOCABAŞ,
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,
Çocuk İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı,
01330 ADANA - Turkey
e-mail: ekocabas@cu.edu.tr, kocabas.emine@gmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır