Türkçe       English

<< Geri Yazdır
İlimizde 1999-2003 yılları arasında saptanan tüberküloz olgularının değerlendirilmesi
Bülent ÖZBAY1, Cengizhan SEZGİ1, Orhan ALTINÖZ1, Bünyamin SERTOĞULLARINDAN1, Necla TOKGÖZ2

1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
2 Verem Savaş Dispanseri, Van
ÖZET
Bu çalışmanın amacı; ilimizde tüberküloz sorununun boyutunu, özelliklerini, seyrini saptamak, hasta özelliklerini belirlemek, tanı ve tedavi özellikleriyle etkinliklerini değerlendirmektir. İlimiz Verem Savaş Dispanseri'nde Ocak 1999-Aralık 2003 tarihleri arasında takip edilen 645 olgunun kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Hastaların genç ve erkek nüfusta yoğunlaştığı, hastalık insidansının 100.000'de 12-15 arasında değiştiği, hastalığın en çok ferdi muayene ile saptandığı görülmüştür. Hastaların büyük çoğunluğunun yeni olgu olduğu saptanmıştır. Hastaların %26.8'inde temas hikayesi olduğu belirlenmiştir. Tutulum yeri açısından %51.8'inin akciğer, %48.2'sinin akciğer dışı olduğu görülmüştür. Hastaların balgam yayma ve kültür sonuçları değerlendirildiğinde; %42.2'sinde bakteriyolojik tetkik yapılmadığı, %21.7'sinde yayma ve kültür pozitif olduğu, %26.8'inde yayma ve kültür negatif olduğu, %8.7'sinde yayma negatifken kültür pozitif olduğu görülmüştür. Bakteriyolojik tanı oranlarına bakıldığında yıllar içerisinde %39.7'den %73.6'ya arttığı görülmektedir. Tedavi sonuçlarında kür oranlarının yıllara göre %12.5 ile %34.4 arasında değiştiği saptanmıştır. Tedavi tamamlama oranlarının yıllık %53.5 ve %72.6, tedavi başarısının ise %82 ile %95.4 arasında değiştiği görülmüştür. Yıllık ölüm oranının %1.7 ile %2.8 arasında değiştiği bulunmuştur. Bölgemizde, yeni olgu ve yayma pozitif olguların genç yaş ve düşük sosyokültürel grupta yoğunlaşma gösterdiği, mikrobiyolojik incelemelerin giderek artmakta olduğu, tanı konan hastalarda tedavi başarısının yüksek olmasına rağmen hastalarda kür oranının düşük olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, epidemiyoloji.
SUMMARY
Evaluation of tuberculosis cases detected in our region between 1999 and 2003
Bülent ÖZBAY1, Cengizhan SEZGİ1, Orhan ALTINÖZ1, Bünyamin SERTOĞULLARINDAN1, Necla TOKGÖZ2

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Yüzüncü Yıl University, Van, Turkey,
2 Tuberculosis Struggle Dispensary, Van, Turkey.
This study investigates the extent of tuberculosis, its clinical features, the specification of the patients with tuberculosis, and evaluates diagnosis, treatment and their effectiveness in our region. The records of 645 patients admitted to the Tuberculosis Control Dispensary in our between January 1999 and December 2003 were evaluated retrospectively. The incidence of the disease was 0.012% and it was more common among young men and diagnosed mostly by individual examination. Twenty-six percent of the patients had a history of physical contact with a tuberculosis patient. The pulmonary and extra pulmonary involvement of the disease was 51.8% and 48.2%, respectively. Bacteriologic examination of the patients was as follows; 42.2% did not have a bacteriologic examination, 21.7% was smear and culture positive, 26.8% was smear and culture negative, and 8.7% was smear negative and culture positive. Diagnosis of tuberculosis by bacteriologic examination increased from 39.7% to 73.6% within years. Cure rates of the disease were between 12.5% and 34.4%. Completion rates of tuberculosis therapy were between 53.5% and 72.6% and treatment success rates were between 82% and 95% whereas mortality rates varied between 1.7% and 2.8%. In conclusion, we observed that new cases and smear positive cases of tuberculosis were more common among the young and among the people with low socioeconomic status, bacteriologic examination increased over time and the rate of successful treatment was high but the cure rate was low.
Key Words: Tuberculosis, epidemiology.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Bülent ÖZBAY,
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
65300 VAN - TURKEY
e-mail: drbulentozbay@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır