Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Montelukast ile ilişkili Churg-Strauss sendromu
Burcu ÖZLEN1, Levent ÖZDEMİR1, Banu ESKİTÜTÜNCÜ1, Leyla ÇEVİRME1, Nazan KURTAR2, Mehmet SOY3,
Osman Nuri HATİPOĞLU1

1 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
2 Keşan Devlet Hastanesi,
3 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne.
ÖZET
On beş yıldır astım öyküsü olan 47 yaşında bir kadın hasta antibiyotik tedavisine yanıt vermeyen radyolojik infiltrasyonu nedeniyle hastanemize sevkedildi. Hasta 2 yıldır montelukast kullanıyordu. Periferik kanda eozinofili (%38), bronkoalveoler lavajda eozinofili (%54), nazal polip, akciğer grafisinde geçici infiltrasyonlar saptanması üzerine Churg-Strauss Sendromu (CSS) tanısı koyduk. Hastanın montelukast kullanmadan önceki periferik kan incelemelerindeki eozinofil oranları normal iken, ilacı kullanmaya başladıktan sonra eozinofil oranlarının %10'un üzerinde seyrettiği eski kayıtların incelenmesi ile öğrenildi. Bu hastada CSS'nin montelukast kullanımı ile ilişkili olduğu düşünüldü. Sadece montelukast tedavisinin kesilmesi ile hastanın klinik ve radyolojik bulgularında, eozinofil sayısında düzelme (%20) sağlandı. Kortikosteroid veya sitotoksik tedavi vermeksizin iyileşme gösteren montelukast kullanımı ile ilişkili CSS'li bu olguyu sunmayı uygun bulduk.
Anahtar Kelimeler: Churg-Strauss sendromu, montelukast.
SUMMARY
Churg-Strauss syndrome associated with montelukast
Burcu ÖZLEN1, Levent ÖZDEMİR1, Banu ESKİTÜTÜNCÜ1, Leyla ÇEVİRME1, Nazan KURTAR2, Mehmet SOY3,
Osman Nuri HATİPOĞLU1

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Trakya University, Edirne, Turkey,
2 Keşan Government Hospital, Edirne, Turkey,
3 Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Trakya University, Edirne, Turkey.
A 47 year old woman who had a history of asthma for 15 years referred to our hospital because of infiltrates on her chest radiograph that not responded to antibiotic treatment. We found that she had eosinophilia in peripheral blood (38%) and bronchoalveolar lavage (54%), nasal polyposis, and transient pulmonary infiltrates, and in the base of these findings we diagnosed as Churg-Strauss Syndrome (CSS). She has been using montelukast for 2 years. By examining her previous medical records, we observed that while eosinophil rates in peripheral blood were normal before montelukast usage, after this therapy eosinophil rates were greater 10 percent. Therefore, we thought that CSS was to be associated with montelukast usage. After just montelukast therapy was discontinued, clinical and radyographic parameters and the eosinophil counts (20%) improved. We present this case of CSS associated with montelukast in whom spontaneous remission was observed without using corticosteroids and cytotoxic agents.
Key Words: Churg-Strauss syndrome, montelukast.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Burcu ÖZLEN,
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
22030 EDİRNE - TURKEY
e-mail: burcu_ozlen@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır