Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Nadir bir pnömoni etkeni: Brucella melitensis
Önder ÖZTÜRK1, Zeynep AKÇAM2, Ünal ŞAHİN1, Ahmet BİRCAN1, Ahmet AKKAYA1, Güler YAYLI2

1 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
2 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Isparta.
ÖZET
Bruselloz, dünya genelinde özellikle gelişmekte olan ülkelerde bir halk sağlığı sorunu olarak görülmeye devam etmektedir. Solunum sistemini tuttuğu bilinmesine rağmen nadiren görülen brusellozun klinik bulguları ve komplikasyonları tanının konmasını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, kronik öksürük, balgam çıkarma, hemoptizi ve ateş şikayetleri ile başvuran 57 yaşındaki erkek hastada, Brucella melitensis'in neden olduğu kanıtlanan pnömoni olgusunu sunmaktayız.
Anahtar Kelimeler: Bruselloz, pnömoni, kronik öksürük, siprofloksasin, tedavi.
SUMMARY
A rare agent of pneumonia: Brucella melitensis
Önder ÖZTÜRK1, Zeynep AKÇAM2, Ünal ŞAHİN1, Ahmet BİRCAN1, Ahmet AKKAYA1, Güler YAYLI2

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey,
2 Department of Clinical Bacteriology and Infectious Diseases, Faculty of Medicine, Süleyman Demirel
  University, Isparta, Turkey.
 
Brucellosis remains a world-wide public health problem especially in developing brucellosis remains a world-wide public health problem especially in developing countries. Although involvement of the respiratory system in brucellosis is an acknowledged but rare event, its clinical manifestations and focal complications are often troublesome in making a diagnosis. Herein, we report a pneumonia case which proved due to Brucella melitensis in a 57-year-old man who presented with chronic cough, sputum, hemoptysis and fever.
Key Words: Brucellosis, pneumonia, chronic cough, ciprofloxacin, treatment.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Önder ÖZTÜRK,
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
32260 Cünür, ISPARTA - TURKEY
e-mail: oztur@med.sdu.edu.tr, dronderozturk@gmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır