Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Asemptomatik bir çocukta akciğerin geç prezentasyonlu
tip 4 kistik adenomatoid malformasyonu
Duygu ÖLMEZ1, Arzu BABAYİĞİT1, Oğuz ATEŞ2, Nevin UZUNER1, Dilek GÜNEŞ3, Özkan KARAMAN1,
Erdener ÖZER4, Feza AKGÜR2

1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Allerji Bilim Dalı,
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Cerrahi Anabilim Dalı,
3 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı,
4 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir.
ÖZET
Akciğerin konjenital kistik adenomatoid malformasyonu genellikle perinatal dönemde tanı alan, nadir bir embriyonik gelişim anomalisidir. Nadiren prezentasyonu çocukluk çağı ve erişkin döneme gecikebilir. Burada tesadüfen akciğerin geç prezentasyonlu tip 4 konjenital kistik adenomatoid malformasyonu tanısı alan 10 yaşında bir kız çocuğu sunuyoruz.
Anahtar Kelimeler: Konjenital kistik adenomatoid malformasyon tip 4, çocuk, akciğer.
SUMMARY
Late presentation of cystic adenomatoid malformation type 4 of lung in an asymptomatic child
Duygu ÖLMEZ1, Arzu BABAYİĞİT1, Oğuz ATEŞ2, Nevin UZUNER1, Dilek GÜNEŞ3, Özkan KARAMAN1,
Erdener ÖZER4, Feza AKGÜR2

1 Department of Pediatric Allergy, Faculty of Medicine, Dokuz Eylül University İzmir, Turkey,
2 Department of Pediatric Surgery, Faculty of Medicine, Dokuz Eylül University İzmir, Turkey,
3 Department of Pediatric Oncology, Faculty of Medicine, Dokuz Eylül University İzmir, Turkey,
4 Department of Pathology, Faculty of Medicine, Dokuz Eylül University İzmir, Turkey.
Congenital cystic adenomatoid malformation of lung is an uncommon embryonic developmental anomaly usually diagnosed perinatally. Rarely the presentation is delayed until childhood and adulthood. Herein we present a 10-years-old girl with a late presentation of congenital cystic adenomatoid malformation type 4 of lung who was diagnosed coincidentally.
Key Words: Congenital cystic adenomatoid malformation type 4, child, lung.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Duygu ÖLMEZ,
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,
Allerji Bilim Dalı,
Balçova, İZMİR - TURKEY
e-mail:duygu74olmez@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır