Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Tansiyon pnömotoraksı taklit eden dev bül
Mertol GÖKÇE1, Özkan SAYDAM1, Remzi ALTIN2, Levent KART2

1 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı,
2 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Zonguldak.
ÖZET
Göğüs grafisinde, tansiyon pnömotoraksı, bir hemitoraksta geniş radyolüsenite ve mediastinal yapıları karşı tarafa itmiş olarak izleriz. Dev bül de geniş radyolüsen görünümü ve mediastinal şift oluşturarak tansiyon pnömotoraksı taklit edebilir. Sunduğumuz olgu dev akciğer bülü olan 35 yaşında bir kadındır. Dev bül acil serviste tansiyon pnömotoraks olarak teşhis edilerek göğüs tüpü takılmıştır. Tansiyon pnömotoraks ile dev bülü ayırt etmek çok zordur. Bu iki çok benzer antitenin tedavileri tamamen farklıdır. Bundan dolayı anamnez, fizik muayene ve radyolojik incelemede, doğru tanı için çok dikkatli olmalıyız.
Anahtar Kelimeler: Dev bül, tansiyon pnömotoraks, göğüs tüpü.
SUMMARY
Giant bulla mimicking tension pneumothorax
Mertol GÖKÇE1, Özkan SAYDAM1, Remzi ALTIN2, Levent KART2

1 Department of Chest Surgery, Faculty of Medicine, Zonguldak Karaelmas University, Zonguldak, Turkey,
2 Department of Chest Disease, Faculty of Medicine, Zonguldak Karaelmas University, Zonguldak, Turkey.
In the chest X-ray, we observe tension pneumothorax (TPX) as wide radiolucent view in a hemithorax and pushing the mediastinal structures contralateral. Giant bulla may mimic TPX with wide radiolucent view and mediastinal shift. The present report includes giant pulmonary bulla in 35-year-old woman. The giant bulla was diagnosed as a TPX in emergency, and chest tube was performed. The differentiation between TPX and a giant bulla may be very difficult. The therapies of these two similar entities are completely different. So that, we must be careful about anamnesis, physical examination and radiology for true diagnosis.
Key Words: Giant bulla, tension pneumothorax, chest tube.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Mertol GÖKÇE,
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
67600 Kozlu, ZONGULDAK - turkey
e-mail: mervin34@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır