Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Türkiye'de DSÖ kronik solunum hastalıklarına karşı küresel birleşim (GARD Türkiye)
Yorgancıoğlu A1, Türktaş H1, Kalaycı O2, Yardım N3, Buzgan T3, Kocabaş A1, Karlıkaya C1, Yıldız F1,
Ergün P1, Mungan D1, Kart L1, Göktaş E3, Musaonbaşıoğlu S3, Gündoğan A3, Akdağ R4, Akçay Ş1,
Akın M3, Akkurt İ1, Altan P3, Altunsu T3, Arpacı N3, Aydın C5, Aydın S3, Aydınlı F3, Aytaç B3,
Bavbek S2, Biber Ç1, Bingöl Karakoç G2, Ceyhun G6, Çakır B3, Çelik G2, Çetinkaya T3, Çiçek ME3,
Çoban SÇ3, Çobanoğlu N3, Çom S3, Çöplü L1, Demirkazık A7, Doğan E8, Ekmekçi EB3, Elbir M8,
Erdoğan A3, Ergüder T9, Gemicioğlu B1, Gögen S3, Gülbahar O2, Güngör H10, Horzum E3, İçer Y3,
İmamecioğlu AR3, Kahraman N11, Kakillioğlu T3, Kalyoncu F1, Karakaya G2, Karakaya M3,
Karaodul G3, Kesici C3, Keskinkılıç B3, Kılınç O1, Kırmızıtaş F12, Kosdak M3, Köktürk N1, Metintaş M1,
Numanoğlu SC3, Gümrükçüoğlu OF3, Önal Z13, Önal B13, Özacar R1, Özen HA14, Özkan S15,
Öztürk F16, Polat H11, Saçkesen C2, Selçuk T1, Serin G17, Sönmez G18, Şahin M8, Şahinöz S3,
Şahinöz T3, Şimşek B14, Tartan N18, Toprak A17, Tugay T3, Tuncer A2, Uçan ES1, Ünüvar N3,
Yapıcıkardeşler B3, Yıldırım N1, Yol S3, Yüksel H1, Khaltaev N19, Cruz A20, Minelli E21, Bateman E22,
Baena Cagnani C23, Dahl R24, Bousquet J25

1 Turkish Thoracic Society, 2 Turkish Society of National Allergy and Clinical Immunology,
3 Turkish Ministry of Health,  4 Turkish Minister of Health, 5 The Presidency of Religious Affairs,
6 Turkish Society of Family Physicians, 7 The Society of Medical Oncology, 8 Turkish Ministry of Environment and Forestry, 9 World Health Organization Regional Office, 10 Turkish State Planning Organization, 11 Turkish Ministry of National Education, 12 Turkish Ministry of Internal Affairs,
13 Turkish Ministry of Labour and Social Security, 14 Turkish Ministry of Industry and Trade,
15 The Society of Public Health, 16 The Society of General Practioners, 17 Turkish Statistical Institute, 18 The Alliance of Turkish Pharmacists, 19 WHO/GARD Secretariat, Geneva, Switzerland, 20 Federal University of Bahia School of Medicine, Brazil, 21 WHO/GARD Secreteriat Geneva, Switzerland,
22 Health Sciences Faculty, University of Cape Town, South Africa, GARD Executive, 23 World Allergy Organization (WAO) and Catholic University of Cordoba, Argentina, GARD Executive; 24 Aarhus University Hospital, Denmark, GARD Executive; 25 University Hospital and INSERM, Hopital Arnaud de Villeneuve, Montpellier, France, GARD Chair.
ÖZET
Bulaşıcı olmayan kronik hastalıkları önlemek ve kontrol etmek amacıyla, 61. Dünya Sağlık Şûrası bir "bulaşıcı olmayan kronik hastalıklar eylem planı" başlatmıştır. Kronik solunum hastalıklarını da içeren bu hastalıklar için bir paket geliştirilmiştir. GARD Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'ne bu konuda ülkeler düzeyinde yardımcı olan yeni ama hızla büyüyen bir birleşimdir ve 2006 yılında başlatılmıştır. GARD Türkiye hükümet tarafından tüm ilgili paydaşları içererek geliştirilen ilk kapsamlı programdır. Bu yazıda Türkiye'deki kronik solunum hastalıklarının şiddet ve prevalansı konusundaki belirteçlerin bir özeti sunulmakta ve GARD Türkiye oluşum ve gelişim süreci özetlenmektedir.
Anahtar Kelimeler: DSÖ, kronik solunum hastalıklarına karşı küresel birleşim, GARD, solunum, allerji, Türkiye, kronik hava yolu hastalıkları.
SUMMARY
The WHO global alliance against chronic respiratory diseases in Turkey (GARD Turkey)
In order to prevent and control non-communicable diseases (NCDs), the 61st World Health Assembly has endorsed an NCD action plan (WHA resolution 61.14). A package for essential NCDs including chronic respiratory diseases (CRDs) has also been developed. The Global Alliance against Chronic Respiratory Diseases (GARD) is a new but rapidly developing voluntary alliance that is assisting World Health Organization (WHO) in the task of addressing NCDs at country level. The GARD approach was initiated in 2006. GARD Turkey is the first comprehensive programme developed by a government with all stakeholders of the country. This paper provides a summary of indicators of the prevalence and severity of chronic respiratory diseases in Turkey and the formation of GARD Turkey.
Key Words: WHO, global alliance against chronic respiratory diseases, GARD, respiratory, allergy, Turkey, chronic airway diseases.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Arzu YORGANCIOĞLU,
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
MANİSA - TURKEY
e-mail: arzuyo@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır