Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Türkiye'de erişkin hastalarda toplum kökenli pnömonilerde etyolojik ajanlar;
çok merkezli, kesitsel çalışma
İftihar KÖKSAL1, Tevfik ÖZLÜ2, Özlem BAYRAKTAR1, Gürdal YILMAZ1, Yılmaz BÜLBÜL2,
Funda ÖZTUNA2, Rahmet ÇAYLAN1, Kemalettin AYDIN1, Nurgün SUCU1, *TUCAP Çalışma Grubu3

1 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Trabzon,
2 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Trabzon,
3 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Antalya/Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara/Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Diyarbakır/Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri/Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Elazığ/Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Denizli/Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa.
*TUCAP (Türkiye Toplum Kökenli Pnömoni Çalışma Grubu) Üyeleri
Dilara İnan Özcan, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Antalya/Candan Öğüş, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, Antalya/Emin Tekeli, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara/Akın Kaya, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, Ankara/Celal Ayaz, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır/Canan Eren Dağlı, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, Diyarbakır/Orhan Yıldız, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri/Fatma Sema Oymak, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, Kayseri/Ahmet Kalkan, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ/Mehmet Hamdi Muz, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, Elazığ/Hüseyin Turgut, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Denizli/Fatma Fişekçi, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, Denizli/Yasemin Heper, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bursa/Esra Uzaslan, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, Bursa.
ÖZET
Bu kesitsel çalışma öncesinde antibiyotik tedavisi almayan erişkin hastalarda toplum kökenli pnömoniler (TKP)'in etyolojisinin araştırılması için tasarlandı. Çalışmaya alınan 218 hastanın 137 (%62.8)'sinde etyolojik ajan tespit edildi. En sık tespit edilen ajanlar Streptococcus pneumoniae (%14.7), Mycoplasma pneumoniae (%13.8) ve respiratuar sinsityal virüs (%10.1) idi. Olguların %50.9'unda tek patojen, %11.9'unda çoklu patojen belirlendi. Olguların %35.8'inde tipik patojenler, %20.2'sinde atipik patojenler, %20.6'sında ise viral patojenler belirlendi. Altta yatan hastalık olarak hastaların %42.7'sinde kronik obstrüktif akciğer hastalığı vardı. S. pneumoniae TKP'li erişkin hastalarda en yaygın patojendi. Atipik patojenler 65 yaşın altında daha yaygındı. M. pneumoniae bu yaş grubunda en sık etkendi. Çalışmamız, Türkiye'de TKP'li hastalarda başlangıç antibiyotik tedavisinin, S. pneumoniae ve M. pneumoniae'yı kapsaması gerektiğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Toplum kökenli pnömoni, risk faktörleri, pnömoni etyolojisi.
SUMMARY
Etiological agents of community-acquired pneumonia in adult patients in Turkey; a multicentric, cross-sectional study
İftihar KÖKSAL1, Tevfik ÖZLÜ2, Özlem BAYRAKTAR1, Gürdal YILMAZ1, Yılmaz BÜLBÜL2,
Funda ÖZTUNA2, Rahmet ÇAYLAN1, Kemalettin AYDIN1, Nurgün SUCU1, *TUCAP Çalışma Grubu3

1 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey.
2 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey.
3 Faculty of Medicine Akdeniz University, Antalya/Faculty of Medicine Ankara University, Ankara/ Faculty of Medicine Dicle University, Diyarbakir/Faculty of Medicine Erciyes University, Kayseri/Faculty of Medicine Firat University, Elazig/Faculty of Medicine Pamukkale University, Denizli/Faculty of Medicine Uludag University, Bursa, Turkey.
* TUCAP (Turkish Community-Acquired Pneumonia Study Group) Members
Dilara İnan Özcan, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Akdeniz University Medical Faculty, Antalya/Candan Öğüş, Department of Chest Diseases and Tuberculosis, Akdeniz University Medical Faculty, Antalya/Emin Tekeli, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Ankara University Medical Faculty, Ankara/Akın Kaya, Department of Chest Diseases and Tuberculosis, Ankara University Medical Faculty, Ankara/Celal Ayaz, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Dicle University Medical Faculty, Diyarbakir/Canan Eren Dağlı, Department of Chest Diseases and Tuberculosis, Dicle University Medical Faculty, Diyarbakir/Orhan Yıldız, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Erciyes University Medical Faculty, Kayseri/Fatma Sema Oymak, Department of Chest Diseases and Tuberculosis, Erciyes University Medical Faculty, Kayseri/Ahmet Kalkan, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Firat University Medical Faculty, Elazig/Mehmet Hamdi Muz, Department of Chest Diseases and Tuberculosis, Firat University Medical Faculty, Elazig/Hüseyin Turgut, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Pamukkale University Medical Faculty, Denizli/Fatma Fişekçi, Department of Chest Diseases and Tuberculosis, Pamukkale University Medical Faculty, Denizli/Yasemin Heper, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Uludag University Medical Faculty, Bursa/Esra Uzaslan, Department of Chest Diseases and Tuberculosis, Uludag University Medical Faculty, Bursa, Turkey.
This cross-sectional study was intended to investigate the etiology of community-acquired pneumonia (CAP) in adult patients receiving no prior antibiotic therapy. Etiological agents were identified in 137 (62.8%) of 218 patients, the most frequent being Streptococcus pneumoniae (14.7%), Mycoplasma pneumoniae (13.8%) and respiratory syncytial virus (10.1%). A single pathogen was detected in 50.9% of cases and mixed pathogens in 11.9%. Typical pathogens were determined in 35.8% of cases, atypical pathogens in 20.2% and viral pathogens in 20.6%. Chronic obstructive pulmonary disease was a common (42.7%) comorbidity. S. pneumoniae was the most common pathogen in adult patients with CAP. Atypical pathogens were more common in patients < 65 years old, M. pneumoniae being the most common in this age group. Our results suggest that initial empiric antibiotic treatment in patients with CAP should cover S. pneumoniae and M. pneumoniae in Turkey.
Key Words: Community-acquired pneumonia, risk factors, etiology of pneumonia.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. İftihar KÖKSAL,
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi,
İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,
TRABZON - TURKEY
e-mail: iftihar@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır