Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Türkiye'de tıp eğitiminde iş sağlığı konusunun ağırlığı
Arif ÇIMRIN1, Sinem ALBAYRAK1, Levent TABAK2

1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir,
2 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul.
ÖZET
Günümüzde, ekonomik ve sosyal politikalardaki değişim, iş sağlığına bakışı tüm dünyada etkilemiş görünmektedir. Tıp fakültelerinde iş sağlığı eğitimi için ayrılan zaman kısalmış ve koruyucu hekimlik çalışmaları yerine tedavi edici hekimlik giderek daha da ilgi çeker olmuştur. Bu nedenle Türkiye'deki tıp fakültelerinde mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim sürecinde iş sağlığı konusunda verilen eğitimin nitelik ve düzeyini saptamayı amaçladık. Çalışmamızda, devlet üniversitelerinin tıp fakültelerinde iş sağlığı konusunda verilen kuramsal ve uygulamalı eğitimi sorgulayan iki anketin cevaplanması istendi. Tüm tıp fakültelerinin %65'inden yanıt alındı. Mezuniyet öncesi tıp eğitimi süresinde konuyla ilgili eğitimin süresi ortalama 6.7 saat idi. Konuyla ilgili dersi halk sağlığı ve göğüs hastalıkları birimlerinin sırasıyla; %52 ve %73'ünde bir öğretim üyesinin verdiği saptandı. Göğüs hastalıkları kliniklerinin hiçbirisinde dersi veren öğretim üyesinin meslek hastalıkları veya iş sağlığı ile ilgili özel eğitim almadığı, halk sağlığında ise iş sağlığı konusunda eğitim verilen 19 üniversiteden altısında öğretim üyesinin özel iş sağlığı eğitimi aldığı tespit edildi. Mezuniyet sonrası dönemde 15 (%62) göğüs hastalıkları ünitesinde iş sağlığı ile ilişkili eğitim verildiği görüldü. Sonuç olarak; Türkiye'de mezuniyet öncesi ve sonrası dönemde tıp eğitiminde meslek hastalıkları/iş sağlığı alanında standardize ve yapılandırılmış bir eğitim programı bulunmamaktadır. Mevcut eğitim programları, süre ve kalite açısından yetersiz gibi görünmektedir.
Anahtar Kelimeler: İş sağlığı, koruyucu tıp, meslek hastalığı.
SUMMARY
Position of occupational diseases in medical education in Turkey
Arif ÇIMRIN1, Sinem ALBAYRAK1, Levent TABAK2

1 Department of Chest Diseases,Faculty of Medicine, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey,
2 Department of Chest Diseases, Faculty of Istanbul Medicine, Istanbul University, Istanbul, Turkey.
Currently, economical and socio-political changes seem to influence the point of view on occupational health all over the world. Duration of the occupational health education in medical schools decreases day by day and treatment based medical practice seems to be much more popular than preventive medicine activities. The aim of our study is to determine the quality and level of the occupational health education both during the education period and post post-graduation period of medical schools in Turkey. Two questionnaires on the occupational health education were sent to the medical schools of state universities. 65% of the medical schools answered the questionnaires. The average education time of the topic was 6.7 hours during pre-graduate period. Education was usually given by a faculty staff in respiratory medicine (73%) and in public health departments (52%). It was found that, only in six of 19 universities, the faculty staff members had a specific education on occupational health. In the post-graduate period, 15 respiratory medicine unite (62%) gives education on occupational health. As a conclusion, we can say that, there isn't a standardized and structured education program on occupational health/occupational diseases during the medical education during both the education period and  post-graduation period of medical schools in Turkey. The duration and the quality of the present education programs seem to be insufficient.
Key Words: Occupational health, preventive medicine, occupational disease.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Arif ÇIMRIN,
Mithat Paşa Caddesi No: 93/17
Merzuka Hanım Apartmanı,
Balçova İZMİR - TURKEY
e-mail: acimrin@deu.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır